Reklama

Wiadomości

 • 23 czerwca 2022
 • 30 czerwca 2022
 • wyświetleń: 22308

Od sierpnia zapłacimy więcej za śmieci. Wielu radnych było przeciw

To już pewne. Od sierpnia zapłacimy więcej za śmieci. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca radni przyjęli uchwałę w sprawie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wyniesie 34,80 zł od osoby. To o 9 złotych więcej niż obecnie. Radni zawnioskowali o przygotowanie projektu uchwały dotyczącego częściowego zwolnienia z opłaty rodzin wielodzietnych i biedniejszych oraz o podniesienie ulgi za kompostowanie bioodpadów. Może on trafić pod głosowanie we wrześniu.

Remondis, śmieci, odpady
Kontenery na odpady · fot. BM / pless.pl


Jak poinformowano podczas sesji, w czasie trwania konsultacji społecznych wpłynęło 36 uwag mieszkańców. Nie zostały one uwzględnione.

 • Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wyniesie 34,80 miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
 • Nowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie segreguje śmieci - 70 zł od osoby;
 • metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej;


Wyniki głosowania:

 • 12 radnych głosowało "za": Marek Dutkowski, Krystyna Fuławka, Ireneusz Gruszka, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Barbara Psik, Piotr Rabaszowski, Monika Rąba, Maciej Stieber, Leszek Szczotka, Maria Szostak, Andrzej Wojtanowicz.
 • 9 radnych głosowało przeciw: Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Marcela Kanafek-Lewandowska, Henryk Kopiec, Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Rafał Wróbel.


Podczas posiedzenia dwóch radnych było nieobecnych: Jacek Kubis oraz Michał Ziebura.

Uchwała została więc przyjęta wymaganą większością głosów. Nowe stawki wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.

głosowanie opłata za odbiór odpadów , śmieci , rada miejska


Tuż przed głosowaniem za podwyżką, przewodniczący rady Leszek Szczotka zaproponował złożenie wniosku o przygotowanie projektu uchwały, który będzie dotyczył częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami rodzin wielodzietnych i tych z niskimi dochodami. Radny Henryk Kopiec zaznaczył ponadto, że ulga z tytułu kompostowania odpadów powinna zostać podwyższona o kilka złotych wobec 9-złotowej podwyżki opłaty za śmieci. Burmistrz zaproponował, by kwestię podwyższenia tej ulgi włączyć do projektu uchwały dot. częściowego zwolnienia z opłaty rodzin wielodzietnych i biedniejszych. Dariusz Skrobol zapowiedział wstępnie, że uchwała będzie mogła trafić pod głosowanie po wakacjach. Wniosek o przygotowanie projektu uchwały przyjęto jednogłośnie.

Przypomnijmy, że obecnie na terenie gminy obowiązują następujące stawki opłaty za śmieci:

 • 25,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 51,60 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;


Publikujemy fragment czerwcowej sesji, w którym radni dyskutują nad systemem wywozu śmieci, m.in. proponują zmiany, które pomogłyby obniżyć koszty gospodarowania odpadami:Urząd Miejski informuje, dlaczego koszty gospodarowania odpadami wzrosłyJak czytamy w komunikacie na stronie internetowej urzędu:

obowiązek utrzymania ciągłości usługi, czyli zapewnienia mieszkańcom niezawodnego i efektywnego sposobu odbioru odpadów komunalnych spoczywa na gminie. Niezależnie od działań samorządów z roku na rok opłaty za gospodarowanie i wywóz śmieci rosną w całym kraju. Ten problem dotyka również mieszkańców Pszczyny. Jest oczywiście wiele czynników, które na to wpływają. To między innymi: wzrost stawki za tonę odpadów, rosnące koszty energii i paliwa, ale też - co trzeba sobie powiedzieć wprost - wzrost produkcji odpadów, a tym samym wzrost ilości odbieranych śmieci z prywatnych posesji.

Dla przykładu:

 • stawka za tonę odpadów wzrosła z 764,64 zł w 2020 roku do 864,96 zł w 2022 roku,
 • ilość odbieranych odpadów w gminie Pszczyna wzrosła z 20 000 ton (w 2020 roku) do 22 000 ton (kalkulacja na 2022 rok),
 • w związku z wprowadzeniem zbiórki odpadów BIO z posesji ich ilość wzrosła w stosunku do 2021 r. o 100 % (z 1121,62 ton odebranych w 2020 r. do 2096,90 ton w 2021 r.),
 • brak limitu na odpady zielone w PSZOK-u również wpłynął na większą ich ilość (335,53 ton przyjętych w 2020 r. na 575,75 ton przyjętych w 2021 r.).


Wpływ na cenę mają ponadto:

 • rosnące globalnie koszty paliwa i energii elektrycznej oraz płacy minimalnej,
 • w roku 2021 w gminie Pszczyna nie było podwyżki stawki opłaty, powstał niedobór za lata 2020 i 2021 w wysokości 1 333 062,66 zł,
 • zwiększone wymogi sprzętowe związane z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - 2% taboru musi spełniać wymogi zero bądź niskoemisyjności,
 • brak lokalnej spalarni.


W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowana stawka wynosi:

 • 34,80 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
 • 70 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Co warto podkreślić, w Pszczynie zakres usług w porównaniu do wielu innych gmin jest dużo szerszy.

Obejmuje:

 • odbiór dwa razy w miesiącu odpadów zmieszanych,
 • dwa razy w miesiącu odbiór odpadów segregowanych,
 • odbiór odpadów bio dwa razy w miesiącu w czasie sezonu i raz w miesiącu poza sezonem,
 • odbiór popiołu z posesji,
 • dwa razy w roku odpadów wielkogabarytowych,
 • możliwość oddania w ciągu roku do 1t odpadów remontowo-budowlanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Cieszyńskiej w Pszczynie,
 • oddania bez limitów w PSZOK zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • możliwość oddania na terenie PSZOK do 200 kg odpadów zielonych,
 • możliwość oddania na terenie PSZOK bez limitów innych odpadów segregowanych.


Jak ponadto wskazuje ratusz, niepokojące, że różnica pomiędzy osobami zameldowanymi a zadeklarowanymi w gminie Pszczyna to około 2000 osób. W planie jest przeprowadzanie kontroli w celu identyfikacji osób, które mieszkają na terenie gminy, a nie uiszczają opłat za odbiór odpadów, a także identyfikacji przedsiębiorców, którzy nie posiadają odrębnej umowy na odbiór odpadów, a śmieci umieszczają w pojemnikach odbieranych z nieruchomości mieszkalnych. Zgodnie z Ustawą, każdy przedsiębiorca oprócz umowy na odbiór odpadów zmieszanych powinien mieć umowę na odbiór wszystkich frakcji odpadów segregowanych. Odpady z prowadzonej działalności gospodarczej winny być odbierane oddzielnie od systemu gminnego, co będzie przedmiotem kontroli.

ar / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj