pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 19 czerwca 2006
  • wyświetleń: 849

Rodzi się Program

Niska emisja powstaje w wyniku spalania paliw, przede wszystkim węgla, w starych, niskosprawnych piecach, kotłach budynków jednorodzinnych lub lokalnych kotłowni. Jest ona najbardziej odczuwana w okresie zimowym, w pełni sezonu grzewczego. Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery oddziałują bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie. Mogą przyczyniać się również do obniżenia atrakcyjności gminy, rozwijającej się dynamicznie pod względem turystycznym.

Nie kryjemy, że jesteśmy jedyną lokalną gazetą w powiecie pszczyńskim w której na bieżąco „monitorujemy” głosy mieszkańców, wypowiedzi przedstawicieli władz dotyczące ograniczenia niskiej emisji, zwłaszcza na terenie pszczyńskiej gminy. Z satysfakcją odnotowujemy też, że po wypowiedzi jakiej udzielił nam burmistrz Pszczyny – Henryk Studzieński (tekst zamieściliśmy w nr 2 FORUM z dnia 9 lutego 2006 roku) w której stwierdził, że „chcemy w bieżącym roku opracować Program ograniczenia niskiej emisji dla obszaru gminy Pszczyna” , przystąpiono do działań.

Obecnie opracowywany jest na zlecenie Urzędu Miasta Pszczyny, przez firmę ATMOTERM S.A., Program ograniczenia niskiej emisji. Istotne elementy Programu stanowią: szczegółowe określenie stanu istniejącego w zakresie systemów ogrzewania, funkcjonujących na terenie Gminy, rozpoznanie potrzeb mieszkańców, związanych z wymianą dotychczasowych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacją budynków.

Realizacja wspomnianych zadań jest przewidziana za pośrednictwem ankiet. Wypełnioną ankietę będą Państwo mogli przekazać naszym ankieterom, którzy zgłoszą się po nią osobiście.

Od ilości i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość opracowania, dlatego prosimy o rzetelne podanie danych. Wypełnione ankiety posłużą jedynie pozyskaniu informacji. Nie są one zobowiązujące i będą traktowane jedynie jako deklaracja.

Po analizie zgromadzonych materiałów rozpatrzone zostaną możliwości pozyskania środków zewnętrznych, z funduszy ochrony środowiska, oraz zaangażowania środków Gminy w przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia niskiej emisji – poinformowała nas insp. Beata Czech z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Pszczyński Przegląd Forum

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.