Reklama

Wiadomości

  • 26 stycznia 2022
  • 28 stycznia 2022
  • wyświetleń: 5695

Mieszkańcy mogą dostać nawet 69 tys. zł na wymianę źródła ciepła

Od 25 stycznia można składać wnioski w trzeciej części ogólnopolskiego programu "Czyste powietrze". Dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych.

Kocioł, piec, palenie
Kolejni mieszkańcy dostaną pieniądze na wymianę pieca · fot. materiały prasowe


Do tej pory w "Czystym Powietrzu" obowiązywały dwie części programu. Pierwsza - czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł - dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga - podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł - licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W trzeciej części programu "Czyste Powietrze" dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku nie może przekroczyć 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Do tego najwyższego dofinansowania kwalifikują się także osoby z prawem do zasiłków: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla tego najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

czyste powietrze


Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poprzez:

  • serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), lub
  • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach - konieczne dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.


Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

  • za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pszczynie,
  • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
  • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
  • Na terenie Gminy Pszczyna funkcję Gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" pełni Referat ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie (tel. 32 449 39 50, 32 449 39 88, jp[at]pszczyna.pl , ul. 3 Maja 11).


Program "Czyste powietrze" zaczął się w 2018 r. Do 14 stycznia 2022 r. złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania, najwięcej w woj. śląskim (ponad 64,5 tys. wniosków na ok. 885 mln zł). W skali ogólnopolskiej podpisano ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.