Reklama

Wiadomości

  • 13 stycznia 2022
  • 9 lutego 2022
  • wyświetleń: 12299

Nowe perony również w Goczałkowicach, Kobiórze i Piasku

W styczniu pisaliśmy o modernizacji stacji kolejowej w Pszczynie. W najbliższych latach remont przejdą też stacje w Goczałkowicach, Kobiórze i Piasku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły trzy przetargi o wartości 3,7 mld zł na przebudowę linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Cała inwestycja obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic-Zdroju.

Wizualizacje stacji kolejowej w Pszczynie · fot. PKP PLK


Przebudowy będą realizowane w ramach zdania "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" Współfinansowanie inwestycji planowane jest w z instrumentu finansowego Unii Europejskiej "Łącząc Europę" (CEF 2) na lata 2021-2027.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą szybsze i wygodniejsze podróże koleją w aglomeracji i do granicy z Czechami. Mieszkańcy województwa śląskiego zyskają atrakcyjną ofertę podróżowania najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Zwiększy się dostęp do pociągów, dzięki budowie nowych przystanków. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego pozwoli zwiększyć liczbę połączeń. Nowoczesne systemy i urządzenia podniosą poziom bezpieczeństwa kolejowych przewozów.

Inwestycja PLK obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic - Zdroju (LOT B). Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Stacja GoczałkowiceWizualizacja stacji Goczałkowice · fot. PKP PLK


Obecnie obiekty obsługi podróżnych oraz oznakowanie peronu są niewystarczające oraz nie spełniają aktualnie obowiązujących wytycznych. Dojście do peronu umożliwione jest za pomocą chodnika, bezpośrednio z przejazdu drogowego oraz przejściem w poziomie szyn na końcu peronu. Peron nie jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, utrudnione jest wejście do pociągu ze względu na niską krawędź peronową.

Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejących peronów w tym: nawierzchni, krawężników, ogrodzeń, oświetlenia. Zaprojektowano przystosowanie linii kolejowej, w tym peronów, do kursowania taboru pasażerskiego z prędkością maksymalną 160 km/h. Na stacji Goczałkowice zaprojektowane zostały dwa perony jednokrawędziowe, naprzeciwległe.

Na płytach wykonany zostanie pas dla niewidomych o szerokości 40cm (tzw. guzki). Płyta peronowa będzie w górnej części powierzchni posiadać oznakowanie wizualne tzw. "linię ostrzegawczą", określającą granicę "strefy zagrożenia" peronu. Powstaną też oznakowania dla osób niewidomych.

Dojście na peron, zrealizowane od strony przejazdu drogowego na ulicy Szkolnej będzie możliwe za pomocą pochylni w standardzie chodnika o szerokości 2,5m i pochyleniu 4-5% dla peronu nr 1 oraz o szerokości 1m i pochyleniu 5% dla peronu nr 2 oraz dodatkowo schodów o szerokości 2m zlokalizowanych od czoła peronu w przypadku peronu nr 1. W peronie nr 1 dla uzyskania dopuszczalnej szerokości przejścia wzdłuż ściany budynku stacyjnego, pochylnia wejściowa na peron zostanie przesunięta a peron zwężony do 3,6 m. Na końcu peronów dojścia od strony ulic Kolejowej (dla peronu nr 1) oraz Górnej (dla peronu nr 2) będą możliwe za pomocą pochylni o szerokości 2,4m i pochyleniu 5,5% dla peronu nr 2 oraz pochylni o szerokości 3,3m i pochyleniu 8% w przypadku peronu nr 1. Przejście przez tory na końcu peronu możliwe będzie za pomocą projektowanego przejścia podziemnego. Dojścia na perony dostosowane zostaną do osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt przewiduje wygrodzenie peronów (podłużnie wzdłuż peronów jednokrawędziowego oraz poprzecznie na końcu peronów).

Oparcia i siedziska ławek będą wykonane z drewna litego dębowego lub kompozytowego w kolorze naturalnym. Na stacji pojawi się poręcz do odpoczynku na stojąco z oparciem drewnianym, stałe kosze na śmieci jednokomorowe, tablice informacyjne, gabloty z rozkładem jazdy, piktogramy, symbole graficzne kierujące i informujące pasażerów. Zostanie zbudowane odwodnienie peronów.

Stacja PiasekWizualizacja stacji Piasek · fot. PKP PLK


Obiekty obsługi podróżnych oraz oznakowanie peronu są niewystarczające oraz nie spełniają aktualnie obowiązujących wytycznych. Peron jest oświetlony. Brak ogrodzenia. Dojście do peronu realizowane jest za pomocą chodnika, bezpośrednio z przejazdu drogowego oraz z poziomu ul. Dworcowej. Peron nie jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, utrudnione jest wejście do pociągu ze względu na niską krawędź peronową.

Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejących peronów w tym: rozbiórkę nawierzchni, krawężników, ogrodzeń, oświetlenia.

Projektuje się przystosowanie linii kolejowej, w tym peronów, do kursowania taboru pasażerskiego z prędkością maksymalną 160 km/h. zaprojektowane zostały dwa perony jednokrawędziowe, naprzemianległe.

Zaprojektowane zostały dwa perony jednokrawędziowe, naprzemianległe. Płyta peronowa powinna w górnej części powierzchni posiadać oznakowanie wizualne tzw. "linię ostrzegawczą" określającą granicę "strefy zagrożenia" peronu.

Dojście na perony będzie zapewnione od strony przejazdu drogowego zlokalizowanego na ulicy Dworcowej, za pomocą pochylni w standardzie chodnika o pochyleniach 5% i szerokości 2 na peron nr 1 i 2,5m na peron nr 2. W peronie nr 1 dla uzyskania dopuszczalnej szerokości przejścia wzdłuż ściany budynku stacyjnego, pochylnia wejściowa na peron zostanie przesunięta o około 30 m, co umożliwi osiągnięcie wymaganych szerokości ciągów komunikacyjnych (min. 2,5m) bez potrzeby zwężania szerokości peronu. Dojścia na perony dostosowane zostaną do osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt przewiduje wygrodzenie peronów (podłużnie wzdłuż peronów jednokrawędziowego oraz poprzecznie na końcu peronów).

Stacja zostanie wyposażona w ławki trzymiejscowe z drewnianymi siedziskami i oparciami, poręcz do odpoczynku na stojąco, stałe kosze na śmieci jednokomorowe z wymiennym pojemnikiem, tablice informacyjne, gablotę z rozkładem jazdy. Zostanie wykonane odwodnienie peronów.

Stacja Kobiór - powstanie przejście podziemneWizualizacja stacji Kobiór · fot. PKP PLK


Obecnie ilość obiektów obsługi podróżnych oraz oznakowania peronu są niewystarczające oraz nie spełnia aktualnie obowiązujących wytycznych. Peron jest oświetlony. Brakuje ogrodzenia. Dojście do peronu realizowane jest za pomocą chodnika, bezpośrednio z parkingu, przy ulicy Składowej o nawierzchni nieutwardzonej oraz za pomocą chodnika, bezpośrednio z budynku stacyjnego oraz z kładki. Peron nie jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, utrudnione jest wejście do pociągu ze względu na niską krawędź peronową.

Projektuje się przystosowanie linii kolejowej, w tym peronów, do kursowania taboru pasażerskiego z prędkością maksymalną 160 km/h. Przewidziano rozbiórkę peronu nr 2 oraz częściową rozbiórkę peronu nr 1. Peron nr 1 nie zostanie rozebrany w zakresie dojścia do projektowanego peronu nr 1. Ze względu na dobry stan, pozostawiona zostanie nawierzchnia wzdłuż budynku dworcowego, a rozbiórka dotyczyć będzie krawędzi peronowej.

Dla stacji Kobiór zaprojektowane zostały dwa perony jednokrawędziowe. Na płytach wykonany zostanie pas dla niewidomych o szerokości 40cm (tzw. guzki). Płyta peronowa będzie w górnej części powierzchni posiadać oznakowanie wizualne tzw. "linię ostrzegawczą" określającą granicę "strefy zagrożenia" peronu.

Dojścia do peronu na stacji Kobiór będą zapewnione przez przejście podziemne. Dla peronu nr 1 dojście będzie zapewnione od strony budynku stacyjnego wzdłuż obecnie istniejącego peronu. Pochylnie w standardzie chodnika o szerokości 3,3m i pochyleniu 5%, umiejscowione będą od czoła peronu i będą służyły pasażerom wchodzącym na peron nr 1 oraz chcącym przejściem podziemnym dojść do peronu nr 2. Dojście to zlokalizowane będzie od strony ulicy Żelaznej. Natomiast wejście na perony od strony ul. Składowej możliwe będzie po pochylni w standardzie chodnika o pochyleniu 5% i szerokości 4m. Dojścia na perony dostosowane będą do osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt przewiduje wygrodzenie peronów (podłużnie wzdłuż peronów jednokrawędziowego oraz poprzecznie na końcu peronów).

Stacja zostanie wyposażona w ławki systemowe trzymiejscowe z siedziskiem i oparciem z drewna litego dębowego lub kompozytowego w kolorze naturalnym, poręcz do odpoczynku na stojąco, stałe kosze na śmieci jednokomorowe, tablice informacyjne z numerem peronu i toru, gablota z rozkładem jazdy. Zostanie wykonane odwodnienie peronu.

Pozostałe stacje na trasieNa trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych (LOT A1) dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość - będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna), Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny oraz przystanku Katowice Szopienice Płd. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na około 4 km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula, z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Szybciej i wygodniej pojedziemy również na trasie z Zabrzegu do Zebrzydowic i granicy z Czechami (LOT D). Planowana jest m.in. przebudowa torów i sieci trakcyjnej. Stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała 225 tygodni (ponad 4 lata) na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych całego odcinka Tychy - Podg. Most Wisła.

ar / pless.pl

źródło: PKP PLK

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.