pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 7 stycznia 2022
  • wyświetleń: 624

List wójta Pawłowic do mieszkańców

- Miniony rok był dla naszej gminy czasem rozwoju - podsumowuje wójt Pawłowic Franciszek Dziendziel w liście do mieszkańców, który zamieszczamy na naszych łamach.

Wójt Pawłowic Franciszek Dziendziel
Wójt Pawłowic Franciszek Dziendziel · fot. UG Pawłowice


List wójta Pawłowic do mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy gminy Pawłowice,

rok 2021 był dla naszej gminy czasem rozwoju, pomimo trudności z którymi przyszło nam się mierzyć, trwającą wciąż epidemią i obostrzeniami, które spowodowały szereg ograniczeń dla mieszkańców i zakładów pracy.

Gminne jednostki funkcjonowały bez przestojów, choć musiały się mierzyć z pewnymi utrudnieniami związanymi z kwarantannami czy utrudnioną współpracą z kontrahentami. Do początku czerwca nauka w szkołach prowadzona była w systemie zdalnym. Czasowo ograniczono kursy komunikacji lokalnej do rozkładów jazdy obowiązują w wakacje. Na zakłady pracy nałożono obostrzenia. Wiele firm do tej pory boryka się z poważnymi problemami finansowymi.

Z głównych inwestycji drogowych zrealizowanych przez gminę w 2021 roku należy wymienić przebudowę ul. Zapłocie, ul. Górka oraz ul. Klonowej w Pawłowicach, ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach oraz przebudowę ul. Sienkiewicza (drogi do ZSP Golasowice) wraz z budową parkingu, a także budowę chodnika przy ul. Osińskiej w Warszowicach i budowę parkingu na Osiedlu przy ul. Wodzisławskiej. Wraz z Starostwem Powiatowym zrealizowano budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach, a kopalnia KWK "Pniówek" w ramach naprawy szkód górniczych przebudowała ul. Wodzisławską wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą.

To kolejny rok w którym przystąpiliśmy do kompleksowej naprawy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Wymieniliśmy ponad 3,6 km nawierzchni asfaltowych. Większość dróg szutrowych utwardzono emulsją. Ponadto, wykonywane są dokumentacje projektowe, m.in. zakończono projekt przebudowy ul. Podlesie czy ul. Jasnej w Pielgrzymowicach.

W ubiegłym roku na terenie naszej gminy rozpoczęła się realizowana przez JSW S.A. budowa mostu na rzece Pszczynce wraz z rondem w Krzyżowicach. Zakończyła się też długo wyczekiwana i nadzorowana przez powiat budowa drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej wraz z mostem nad linią kolejową w Pawłowicach i ścieżką rowerową.

Wodociągi Pawłowice zakończyły budowę kanalizacji i wodociągu na ul. Cieszyńskiej oraz rozpoczęły budowę kanalizacji na ul. Borowej w Pielgrzymowicach. Wybudowane studnie głębinowe i stacje uzdatniania wód podziemnych przynoszą nam wymierne korzyści zdrowotne i materialne. W Golasowicach wybudowano nową studnię głębinową, która zasili tamtejszą stację uzdatniana. Planowana jest też budowa nowego zbiornika retencyjnego oraz przebudowa systemu uzdatniania wody.

Z najważniejszych inwestycji kubaturowych 2021 roku chciałbym wymienić zakończenie rozbudowy szkoły wraz z budową sali gimnastycznej i biblioteki oraz przebudową drogi dojazdowej i parkingów w Golasowicach oraz budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Pawłowicach, który rozpoczyna swoją działalność 3 stycznia 2022 roku.

W ubiegłym roku wybudowaliśmy ponad 100 nowych punktów świetnych na drogach gminnych, powiatowych i krajowych. Kontynuowaliśmy też wymianę lamp oświetlenia ulicznego na ledowe za pieniądze pozyskane z funduszy unijnych. Proces wymiany lamp w gminie w ramach dwuetapowego projektu zakończy się w pierwszym kwartale 2022 roku. W sumie wymienimy ponad dwa tysiące lamp, co pozwoli zredukować ilość pobieranej energii o ok. 750 000 kWh.

Te działania jak i funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych na szkołach i domach kultury pozwoliły nam znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w gminie, jednak na skutek drastycznego wzrostu cen, gmina w 2022 roku i tak będzie płaciła za zakup prądu więcej niż dotychczas, bo cena 1 kWh wzrosła aż o 60%.

Zapaliło się zielone światło dla uruchomienia pasażerskich linii kolejowych z Jastrzębia-Zdroju do Katowic przez gminę Pawłowice. Cieszę się, że do realizacji został wybrany wariant trasy z przystankami w Pawłowicach i Warszowicach. Natomiast Centralny Port Komunikacyjny zrezygnował z wariantu prowadzenia szybkiej kolei przez naszą gminę. Po roku funkcjonowania można też stwierdzić, że sprawdziła się też lokalizacja pogotowia ratunkowego na terenie naszej gminy.

Na poziomie lat ubiegłych finansowane były inicjatywy kulturalne, sportowe, wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. W trosce o ekologię wymieniliśmy w minionym roku kotły węglowe na gazowe między innymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach i przedszkolu w Warszowicach. Jednak wzrost cen gazu o 160% w naszych obiektach komunalnych demotywuje nas do dalszych przedsięwzięć w zakresie zmiany ogrzewania na gazowe.

Otrzymaliśmy też kolejne dofinansowanie na utylizację azbestu oraz zaciągnęliśmy ok. 1,4 mln zł pożyczki na redukcję niskiej emisji - wymianę kotłów tzw. kopciuchów. Z dofinansowania do wymiany dachów z pokryciem azbestowym w 2021 roku skorzystało 20 rodzin, a dotację na wymianę kotłów otrzymało 200 budynków mieszkalnych.

Utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury wykonywane były przy zachowaniu dotychczasowych standardów. Nowością jest uruchomienie przy Gminnym Zespole Komunalnym grupy pracowników do utrzymania terenów zielonych i skwerów w gminie. Inicjatywa ta usprawniła realizację działań dotyczących zazielenienia oraz pozwoliła zaoszczędzić środki finansowe.

Niestety, rok 2021 podobnie jak rok 2020, zaznaczył się ujemnym przyrostem naturalnym. Według stanu na 28 grudnia w 2021 roku w gminie Pawłowice urodziło się 157 dzieci, natomiast zmarło 183 mieszkańców. Najwięcej, bo 89 dzieci urodziło się w Pawłowicach, a najmniej - czworo - w Jarząbkowicach. Na pobyt stały w gminie jest zameldowanych 17 275 osób (o 140 mniej niż w roku 2020).

Za osiągnięcia w dziedzinie gospodarności Gmina Pawłowice została wyróżniona 56 miejscem w kraju.

Plany na 2022 rok

Plan budżetu gminy Pawłowice na 2022 rok zakłada dochody w wysokości 124 139 325,26 zł i wydatki w wysokości 133 196 000,00 zł.

W dochodach bieżących, które mają wynieść ponad 111 mln zł najwyższe kwoty dotyczą subwencji oświatowej (ok. 29 mln zł), udziałów w podatku dochodowym PIT (ok. 20 mln zł), wpływy z podatków od nieruchomości od osób prawnych (ok. 24 mln zł). W dochodach majątkowych zaplanowanych na ponad 12 mln zł, prawie 10 mln zł ma pochodzić z dofinansowań ze środków unijnych do zadań inwestycyjnych. Jesteśmy w stanie finansować bieżące utrzymanie gminy i zachować płynność finansową w sytuacji znacznego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu.

Najwięcej wydatków będzie przeznaczonych na oświatę, bo aż 54 806 066,04 zł (w kwocie tej mieszczą się wydatki na inwestycje w wysokości 7 210 000,00 zł). Z budżetu gminy dotacje otrzymają instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury - 2 370 000,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna - 930 000,00 zł oraz zakłady budżetowe: Gminny Ośrodek Sportu - 2 512 000,00 zł (w tym 760 000,00 zł na inwestycje), natomiast Wodociągi Pawłowice dotację w wysokości 2 730 000,00 zł w całości przeznaczą na zadania inwestycyjne.

W budżecie zaplanowaliśmy więcej inwestycji. Na wydatki majątkowe przeznaczymy 31 982 926,13 zł co stanowi 24% wydatków budżetowych ogółem. Na rok 2022 w uchwalonym przez Radę Gminy Pawłowice budżecie znalazły się inwestycje kubaturowe: zakończenie przebudowy ośrodka zdrowia przy ul. Górniczej na osiedlu oraz szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w Krzyżowicach. Kontynuowana będzie przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach, a z Polskiego Ładu gmina uzyskała dofinansowanie do budowy wodnego placu zabaw w Osiedlu Pawłowicach. Nadal będziemy też wymieniać zniszczone odcinki nawierzchni dróg gminnych. W 2022 roku rozpoczniemy m.in. budowę 24 centrów przesiadkowych w ramach projektu unijnego. Na realizację tych zadań posiadamy zabezpieczone środki finansowe oraz niezbędne projekty budowlane.

W Krzyżowicach JSW S.A. dokończy budowę mostu i ronda oraz zamierza wybudować dom ludowy ze strażnicą w nowej lokalizacji na działce zakupionej przez gminę.

Oczekiwania mieszkańców dotyczące kolejnych inwestycji, w tym budowy skate parku w Warszowicach, placu zabaw przy przedszkolu w Pielgrzymowicach, rozbudowa parku w Pawłowicach i wiele innych zgłaszanych przez radnych oraz mieszkańców na zebraniach wiejskich, muszą jeszcze zaczekać. Mam nadzieję że większość z nich uda się sfinansować w 2022 roku korzystając z dofinansowań ze środków unijnych, Polskiego Ładu, WFOŚ-u czy Fundacji JSW. Przewidujemy również uruchomienie nadwyżki budżetowej po rozliczeniu 2021 roku.

Mam nadzieję, że mimo nadal istniejących utrudnień związanych z epidemią, w 2022 roku uda nam się zrealizować większość naszych planów.

Na najbliższy rok życzę wszystkim zdrowia, zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym, a przede wszystkim, abyście mogli być dumni z tego, że jesteście mieszkańcami gminy Pawłowice. Naszej młodzieży życzę wielu osiągnięć w nauce, działalności kulturalnej i sportowej, a przedsiębiorcom pomyślności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niech nasze firmy, jednostki gminne, zespoły artystyczne i sportowe promują i rozsławiają gminę Pawłowice.

Franciszek Dziendziel Wójt Gminy Pawłowice


List ukazał się także na portalu Urzędu Gminy Pawłowice.

ar / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.