pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 24 grudnia 2021
  • wyświetleń: 271

Instytucja skargi pauliańskiej pomogła już wielu wierzycielom. Kiedy należy po nią sięgnąć?

Materiał partnera:

Dochodzenie należności majątkowych ma niestety to do siebie, że lubi komplikować w najmniej spodziewanych momentach. Niejednokrotnie zdarza się tak, że dłużnik przekazuje kolejne części swojego majątku na osoby z najbliższej rodziny, przez co w konsekwencji może doprowadzić do stanu niewypłacalności, co znacznie skomplikuje sytuację wierzyciela. Istnieje jednak instrument prawny, dzięki któremu jesteśmy w stanie obronić się przed takim scenariuszem. Mowa tu o skardze pauliańskiej - więcej na jej temat przeczytasz w poniższym artykule.

Instytucja skargi pauliańskiej pomogła już wielu wierzycielom. Kiedy należy po nią sięgnąć?


Skarga pauliańska uniemożliwia dłużnikowi upłynnienie majątku. Sprawdź, na czy dokładnie polegaO skardze pauliańskiej mówi - choć nie wprost - art. 527 Kodeksu cywilnego: "Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć". Co to oznacza w praktyce? Jeśli w ramach umowy darowizny lub fikcyjnej sprzedaży dłużnik przekazał mieszkanie komuś z najbliższej rodziny (np. synowi), to po wygranym procesie pauliańskim wierzyciel wciąż będzie mógł prowadzić egzekucję z tej nieruchomości. Sąd uzna bowiem, że czynność prawna dokonana przez dłużnika jest w świetle przepisów nieważna, ponieważ naruszyła interes wierzyciela. Roszczenie pauliańskie może dotyczyć nie tylko wspomnianej sytuacji z członkiem najbliższej rodziny. Gdy korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych również domniemywa się, że posiadał on wiedzę na temat statusu prawnego majątku dłużnika.

W ramach powództwa pauliańskiego to dłużnik musi przekonać do siebie sąd. Jak najlepiej przygotować pozew?Skarga pauliańska zabezpiecza więc przed nagłym wyzbyciem się majątku przez dłużnika. Co więcej, w ramach tego rodzaju powództwa na korzyść osoby próbującej zabezpieczyć w ten sposób swoje należności przemawia również sama natura procesu. To bowiem dłużnik zostaje zobowiązany do "obalenia" wszelkich wysuniętych wobec niego domniemań prawnych i przedstawienia kontrdowodów na to, że nie doszło do uszczuplenia majątku. Istotne jednak, by przed wejściem na drogę sądową przygotować jak najbardziej wyczerpujący pozew - tak by zabezpieczał on wszelkie roszczenia wierzyciela. Warto w tym przypadku skorzystać z usług profesjonalistów doskonale znających wszelkie meandry postępowań windykacyjnych https://www.aif.com.pl/windykacja/. Przez cały ten skomplikowany proces skutecznie przeprowadzi nas zespół adwokatów i radców prawnych zatrudnionych w Kancelarii AIF, mogącej pochwalić się niezwykle wysoką skutecznością - 75% podejmowanych przez nią spraw rozwiązywana jest pomyślnie już na etapie polubownym, trwającym maksymalnie 30 dni.