pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

 • 23 grudnia 2021
 • 1 stycznia 2022
 • wyświetleń: 4141

Prawie 60 mln zł na inwestycje w gminie Pszczyna w 2022 roku

Prawie 60 mln zł przeznaczy gmina Pszczyna na inwestycje realizowane w 2022 roku. Radni przegłosowali uchwałę budżetową, która określa najważniejsze przyszłoroczne zadania.

pieniądze, pożyczki
Prawie 60 mln zł na inwestycje w gminie Pszczyna w 2022 roku


Dochody budżetu gminy na rok 2022 wyniosą 289.185.010 zł. Wydatki wyniosą natomiast 315.975.234,67 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczona zostanie kwota 56.974.968,95 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 26.790.224,67 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, a także środkami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

- Chciałem po raz kolejny bardzo podziękować za zaufanie, którym Państwo obdarzyliście mnie i mój zespół. To dla nas bardzo duże wyzwanie w tym wyjątkowym roku, jakim jest kolejny rok covidowy. Dziękuję Panu Skarbnikowi i zespołowi, który przygotował budżet. Dziękuję Państwu za to, że przyjęliście budżet w takiej propozycji, w jakiej udało nam się go przygotować. Obiecuję, że w trakcie roku budżetowego, jak to zresztą zawsze bywa, będziemy na bieżąco reagować na wskazywane potrzeby i zadania - zwrócił się do radnych Rady Miejskiej burmistrz Dariusz Skrobol, który podziękował za przyjęcie tegorocznej uchwały budżetowej.

sesja rady miejskiej w Pszczynie, budżet
Budżet gminy Pszczyna został uchwalony · fot. UM Pszczyna


Zestawienie zadań inwestycyjnych:Rolnictwo i łowiectwo - razem: 350 000 zł

 • Ogród społeczny w Wiśle Małej: 350 000,00


Transport i łączność - razem: 12 232 981,42 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

 • Współfinansowanie zadań z WZD - projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 939 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisła Wielka - Strumień: 74 250,00.


Drogi publiczne powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S przy ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce: 643 765,87 zł
 • Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku: 250 000,00
 • Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4121S ul. Żorska i ul. Staromiejska wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. B.Chłopskich i ul.Staromiejskiej w Pszczynie (ZO Stara Wieś) - 37 670,00
 • Współfinansowanie zadań z PZD - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach - 250 000,00
 • Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa dróg powiatowych 4149S ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - 237 235,29.


Drogi publiczne gminne

 • Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 listopada w Ćwiklicach - 18 300,00
 • Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie - 365 000,00
 • Doposażenie placu zabaw oraz poprawa komunikacji i bezpieczeństwa (PBO) - 33 000,00
 • Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach - etap II - 70 000,00
 • Projekt i budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Pszczynie etap II ( PBO) - 94 086,38
 • Projekt i przebudowa ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach - 170 000,00
 • Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudołtowicach - 320 000,00
 • Przebudowa ul. Cichego w Pszczynie - 450 000,00
 • Rozbudowa ul. Czajkowskiego w Pszczynie - 520 000,00
 • Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie - 300 000,00
 • Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach - 665 484,39
 • Wykonanie podbudowy na parkingu przy gminnym cmentarzu komunalnym - etap I (PBO) - 70 812,14
 • Zakup parkomatów - 75 000,00
 • Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe - 5 403 282,86
 • Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe - 2 185 094,49.


Gospodarka mieszkaniowa - razem: 4 786 719,02

 • Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami - 699 719,02
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 146 000,00
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Studzionce - 104 000,00
 • Nabycie gruntu w Łące - 2 000,00
 • Nabycie gruntu w Wiśle Wielkiej - 40 000,00
 • Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Dobrawy - 1 670 000,00
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Jedności 7 w Studzionce - 26 000,00
 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - 1 580 000,00
 • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna - 665 000,00.


Administracja publiczna - razem: 120 000,00

 • Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego - 120 000,00


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - razem: 451 475,00

 • Współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Pszczynie: 350 000,00
 • Wspieramy straż i szkołę w Ćwiklicach (PBO) - 101 475,00.


Oświata i wychowanie - razem: 7 202 915,00

 • Relaks i bezpieczeństwo w ZSP Jankowice (PBO) - 49 000,00
 • Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie: 3 000 000,00
 • Termomodernizacja ZSP Jankowice - 500 000,00
 • Zakup i montaż monitoringu w ZSP Piasek - 30 000,00
 • Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie: 1 000 000,00
 • Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach: 2 000 000,00
 • Modernizacja otoczenia PP nr1 w Pszczynie (PBO) - 95 000,00
 • Nowoczesne przedszkole - zadowoleni rodzice - Przedszkole nr 4 w Pszczynie (PBO) - 28 915,00
 • Przebudowa budynku w Wiśle Wielkiej przy ul. Cieszyńskiej na przedszkole - 500 000,00.


Ochrona zdrowia - razem: 426 950,70

 • Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego - 95 000,00
 • Nowoczesność, bezpieczeństwo, ekologia - Innowacyjne rozwiązania w PORT w Pszczynie (PBO) - 81 950,70
 • Wykonanie ogrodu Domu Ojca Pio - (PBO) - 125 000,00.
 • Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO - 125 000,00


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - razem: 12 909 333,81

 • Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego (PBO) - 127 331,81
 • Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - 5 655 385,00
 • Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - 1 556 185,00
 • Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii - 3 000 000,00
 • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec - 70 000,00
 • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizacją Parku Zwierzyniec - 180 000,00
 • Budowa oświetlenia przy ul. Katowickiej w Piasku (RS Piasek) - 8 000,00
 • Nowoczesne oświetlenie Oś. Podstarzyniec - etap I (PBO) - 64 732,00
 • Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna - modernizacja oświetlenia w oparciu o technologie LED - 1 600 000,00
 • Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej i ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie (RS Czarków) - 8 700,00
 • Razem dla mieszkańców Wisły Małej (PBO) - 20 000,00
 • Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna - 250 000,00
 • Zakup melexa na potrzeby MZZ - 50 000,00
 • Budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego - 319 000,00.


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - razem: 17 300 000,00

 • Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych - 17 300 000,00


Kultura fizyczna - razem: 1 194 594,00

Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie - 450 000,00
Budowa siłowni plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w Wiśle Wielkiej (PBO) - 63 316,00
Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej - 200 000,00
Modernizacja nawierzchni boiska na terenie obiektu sportowego Orlik w Piasku (PBO) - 129 278,00
Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny (PBO) - 50 000,00
Razem dla mieszkańców Wisły Małej - zakupy dla LKS (PBO) - 20 000,00
Zakup dmuchańców na OSW Łąka - 30 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku LKS Rudołtowice Ćwiklice (PBO) - 12 000,00
Zakup melexa na potrzeby MORiS - 50 000,00
Budowa oświetlenia boiska, LKS Studzienice oraz zakup urządzeń na plac zabaw (PBO) - 90 000,00
Doposażenie parku aktywności przy ul. Bramkowej 5 - 100 000,00.


Razem: 56 974 968,95 zł.

Zestawienie zadań do realizacji w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiegobudżet obywatelski

budżet obywatelski

budżet obywatelski

ar / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.