pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 20 grudnia 2021
  • wyświetleń: 483

Jakie inwestycje w gminie Pawłowice w 2022 roku? Radni uchwalili budżet

Na ostatniej w tym roku sesji, która odbyła się 14 grudnia, radni Rady Gminy Pawłowice uchwalili przyszłoroczny budżet. Jakich inwestycji mogą spodziewać się mieszkańcy?

Sesja Rady Gminy Pawłowice
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 14.12.2021 · fot. UG Pawłowice


Najważniejszą uchwałą w porządku obrad był przyszłoroczny budżet gminy - strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wraz z uchwałą budżetową radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2028. Projekt WPF oraz budżetu gminy zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty.

Plan budżetu gminy Pawłowice na 2022 rok zakłada dochody w wysokości 124 139 325,26 zł i wydatki w wysokości 133 196 000,00 zł. Na wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje, zaplanowano na 31 982 926,13 zł co stanowi 24% wydatków budżetowych ogółem.

W dochodach bieżących, które mają wynieść ponad 111 mln zł najwyższe kwoty dotyczą subwencji oświatowej (ok. 29 mln zł), udziałów w podatku dochodowym PIT (ok. 20 mln zł), wpływy z podatków od nieruchomości od osób prawnych (ok. 24 mln zł). W dochodach majątkowych zaplanowanych na ponad 12 mln zł, prawie 10 mln zł ma pochodzić z dofinansowań ze środków unijnych do zadań inwestycyjnych.

Z wydatków najwięcej będzie przeznaczone na oświatę, bo aż 54 806 066,04 zł (w kwocie tej mieszczą się wydatki na inwestycje w wysokości 7 210 000,00 zł). Z budżetu gminy dotacje otrzymają instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury - 2 370 000,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna - 930 000,00 zł oraz zakłady budżetowe: Gminny Ośrodek Sportu - 2 512 000,00 zł (w tym 760 000,00 zł na inwestycje), natomiast Wodociągi Pawłowice dotację w wysokości 2 730 000,00 zł w całości przeznaczą na zadania inwestycyjne.

Planowane inwestycje w 2022 roku wymieniono w poniższej tabeli:

budżet gminy Pawłowice 2022

budżet gminy Pawłowice 2022

ar / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.