pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 12 listopada 2021
  • wyświetleń: 468

Jedzenie dla potrzebujących goczałkowiczan

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju wyda żywność potrzebującym. Jakie warunki trzeba spełnić?

jedzenie, żywność, zakupy
fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

  • 1 542,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł x 220%)
  • 1 161,60 zł na osobę w rodzinie (528,00 zł x 220%).


Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (osobiście w siedzibie Ośrodka: ul. Uzdrowiskowa 61 lub telefonicznie pod nr telefonu: 32 212-70-55) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej poprzez wypełnienie oświadczenia o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Wzór skierowania z oświadczeniem do otrzymania pomocy żywnościowej znajduje się w załączeniu poniżej, który również można składać i wrzucać do skrzynki podawczej na listy znajdującej się przy Ośrodku Pomocy Społecznej (taras, wchodząc po schodach po prawej stronie).

Osoby zakwalifikowane do POPŻ w Podprogramie 2021 otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej, których maksymalna wartość może wynieść do 28,17 kg na osobę - ilość uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych osób oraz dostaw ze Śląskiego Banku Żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju pod nr tel. 32 212 70 55 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021

ar / pless.pl
źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.