pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 28 października 2021
  • 30 października 2021
  • wyświetleń: 7805

Wyrok Sądu Rejonowego w Pszczynie w sprawie oszustw finansowych

Publikacja sądowa:

Na polecenie Sądu Rejonowego w Pszczynie, publikujemy orzeczenie Sądu, co stanowi wykonanie środka karnego.

Sąd Rejonowy w Pszczynie wyrokiem z dnia 29.01.2021, sygn. akt IIK 900/19 uznał oskarżoną Jolantę Michalską, córkę Jana i Zofii, ur. 18.03.1962 w Pszczynie winną tego, że działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej same sposobności, dopuściła się ciągu przestępstw polegających na tym, że:

- w okresie od września 2017 roku do lutego 2018 roku w Pszczynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie mając zamiaru jak i możliwości wywiązania się z ustnej umowy pożyczki w kwocie 130.000,00 złotych dotyczącej zakupu za w/w kwotę pieniężną towaru w postaci stali za pośrednictwem innego przedsiębiorcy od producenta towaru w postaci stali z zyskiem 20 procent miesięcznie wprowadziła w błąd J.H. poprzez brak realnych możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zobowiązania, który miał istotne znaczenie dla zawarcia umowy, czym doprowadziła J.H. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kwocie 130.000,00 złotych, zachowaniem swoim wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk.,

- w okresie od 31 sierpnia 2018 roku do 10 grudnia 2018 roku w Pszczynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie mając zamiaru jak możliwości wywiązania się z ustnej umowy pożyczki w kwocie 50.000,00 złotych wprowadziła w błąd M. W. działającego w imieniu J. W. poprzez brak realnych możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zobowiązania, który miał istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w kwocie 50.000,00 zł, czym doprowadziła J.W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 50.000,00 złotych, zachowaniem swoim wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk.,

- w okresie od 17 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Pszczynie, działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, nie mając zamiaru jak i możliwości wywiązania się z ustnej umowy pożyczki w kwocie 41.500,00 złotych dotyczącej inwestycji pieniężnej z zyskiem 10 % od przekazanej kwoty za sześć miesięcy, wprowadziła w błąd B. P. poprzez brak realnych możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zobowiązania, który miał istotne znaczenie dla zawarcia umowy pożyczki w kwocie 41.500,00 złotych, czym doprowadziła B.P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 41.500,00 złotych, zachowaniem wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk.,

- W okresie od 27 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Pszczynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie mając zamiaru jak i możliwości wywiązania się z ustnej umowy pożyczki w kwocie 163.000,00 złotych dotyczącej wygranego przetargu zleceń na rzecz kopalni jak i zakupu za w/w kwotę pieniężną towaru w postaci stali za pośrednictwem innego przedsiębiorcy z zyskiem 25 % miesięcznie, wprowadziła w błąd G.Ś poprzez brak realnych możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zobowiązania miesięcznego w ramach zawartej w/w umowy, czym doprowadziła G.Ś. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 163.000,00 złotych, zachowaniem swoim wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 kk.,

i za to na mocy art. 286 § 1 kk w związku z art. 91 § 1 kk, art 33 § 2 kk skazał Jolantę Michalską na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w liczbie 200 stawek dziennych przy przyjęciu, ze jedna stawka dzienna grzywny równoważna jest kwocie 50 złotych,

na mocy art. 69 § 1 i 2 kk art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesił skazanej wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 lata,

na mocy art. 46 § 1 kk orzekł wobec skazanej obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz poszkodowanych:

- J.H. kwoty 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,
- J.W. kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
- G. Ś. kwoty 163.000,00 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- B.P. kwoty 41.500,00 (czterdzieści jeden tysięcy) złotych,

na mocy art. 43b kk orzekł wobec oskarżonej środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na okres 14 dni na portalu Pless.pl.

na mocy art. 73 § 1 kk oddał skazaną w okresie próby pod dozór kuratora,

a mocy art. 627 kpk zasądził od skazanej na rzecz poszkodowanych J.H. i J.W. kwoty kosztów procesu w wysokości po 1680 zł oraz obciążył skazaną kosztami postępowania w sprawie.