pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 27 października 2021
  • wyświetleń: 2434

Goczałkowice najlepsze wśród gmin powiatu wg Rzeczpospolitej

W tym roku w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej najlepszy rezultat wśród gmin powiatu pszczyńskiego uzyskały Goczałkowice-Zdrój. W zestawieniu gmin wiejskich w Polsce znalazły się one na 27. miejscu (na 1533 gminy). Daje to 5. lokatę wśród gmin wiejskich województwa śląskiego.

Goczałkowice z lotu ptaka dron
Gmina Goczałkowice-Zdrój z lotu ptaka · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Ranking został przygotowany przez kapitułę, na której czele stał prof. Jerzy Buzek, były premier. Zestawienie weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w następujących kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Pozycje gmin powiatu pszczyńskiego w ogólnopolskim Rankingu Rzeczpospolitej 2021:  • Pszczyna: 540 miejsce w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich,
  • Goczałkowice-Zdrój: 27 miejsce w rankingu gmin wiejskich,
  • Miedźna: 642 miejsce w rankingu gmin wiejskich,
  • Pawłowice: 55 miejsce w rankingu gmin wiejskich,
  • Suszec: 599 miejsce w rankingu gmin wiejskich,
  • Kobiór: 294 miejsce w rankingu gmin wiejskich.


Pełny ranking 2021 na stronie: rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021

Przypomnijmy: w ubiegłym roku Pawłowice zajęły 20. miejsce, 33. miejsce - Goczałkowice-Zdrój, 232. miejsce - gmina Suszec, 336. miejsce - gmina Kobiór, 838. miejsce - gmina Miedźna. Gmina Pszczyna w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich uplasowała się na 70. miejscu.

Więcej na temat ubiegłorocznego zestawienia w artykule: www.pless.pl/wiadomosci/65677-ranking-samorzadow-jak-wypadaja-gminy-z-naszego-powiatu-goczalkowice-kobior-miedzna-pawlowice-pszczyna-suszec

Tegoroczny sukces Goczałkowic komentuje wójt Gabriela Placha:

- Taki wynik to potwierdzenie, że realizowane przez nas działania są skuteczne, bo służą wszystkim mieszkańcom naszej gminy i prowadzą do rozwoju Goczałkowic.

Jak powstaje ranking, co podlega ocenie?Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce. Zestawienie jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.

Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii "trwałość społeczna" (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brano tu pod uwagą zarówno "twarde" dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładziono nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

ar / pless.pl
źródło: Rzeczpospolita

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.