pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 10 września 2021
  • wyświetleń: 3624

[FOTO] Myjnia w pobliżu zabytkowego parku już gotowa

Przy ul. Francuskiej w Pszczynie powstała myjnia bezdotykowa. Bezskutecznie protestowali w tej sprawie mieszkańcy. Przypomnijmy, że działka, na której stanął obiekt, położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zabytkowych. Czy trudno będzie zaakceptować widok nowoczesnej myjni znajdującej się na skraju parku, ale jednocześnie bezpośrednio przy zjeździe z ruchliwej ul. Żorskiej? Czy będzie zaburzać spokój okolicy?

myjnia samochodowa, ul. Francuska w Pszczynie
Myjnia samochodowa przy ul. Francuskiej w Pszczynie - 10.09.2021 · fot. pless.pl


O sprawie pisaliśmy w artykule W niedalekim sąsiedztwie parku ma powstać myjnia bezdotykowa. Przypomnijmy, że mieszkańcy dwóch budynków (zwanych Folwarkiem Księcia Pana) nie chcieli się zgodzić na budowę myjni ze względu na bliską odległość od domostw, a co za tym idzie - zaburzenie dotychczasowego spokoju odgłosami maszyn. W ich imieniu działania podjęli Stanisław Szmajduch, przewodniczący os. Kępa oraz Marcelina Leki, radna Rady Miejskiej w Pszczynie.

Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę myjni bezdotykowej przy ulicy Francuskiej Inwestor, spółka Ulkat z Łąki, złożyl 6 grudnia 2018 roku. Nieruchomość, na której powstał obiekt, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest wyłącznie pod usługi. Ponadto, jak wynika z m.p.z.p., działka inwestycyjna położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków gminy Pszczyna. Wobec tego konserwator zarekomendował spełnić następujące warunki dodatkowe w celu zintegrowania przestrzeni: zachowanie istniejącej zieleni, nasadzenie odpowiedniej zieleni otaczającej teren.

Już końcem stycznia 2019 roku Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żorskiej 8/4 w Pszczynie - Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wyraził swój sprzeciw wobec planowanej inwestycji podnosząc m.in. iż "(...) Budowa bezdotykowej myjni samochodowej na działce 1100/32 spowoduje obniżenie wartości historycznej, estetycznej oraz architektonicznej najbliższej okolicy. W połowie lipca 2019 roku starosta pszczyński zatwierdził jednak projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji".

Również mieszkańcy sąsiedniej nieruchomości podnosili m.in., że budowa myjni w znacznym stopniu negatywnie wpłynie na nieruchomość położoną przy ul. Żorskiej 8/4, poprzez immisje hałasu i środków chemicznych, obniżenie wartości historycznej, estetycznej oraz architektonicznej najbliższej okolicy.

Jak pisała w interpelacji radna Marcelina Leki 13 lipca 2020 roku: "wydana decyzja jest również niezrozumiała dla mieszkańców naszego pięknego miasta, gdzie cenimy sobie walory historyczne oraz uroki naszego często odwiedzanego parku. Trudno będzie zaakceptować widok nowoczesnej myjni na skraju parku".

Wojewoda stwierdził jednak, że dopiero po uruchomieniu myjni, podczas jej funkcjonowania, będzie można faktycznie stwierdzić, czy dopuszczalne normy hałasu zostaną przekroczone. Jeśli okaże się, że hałas przez nią generowany jest istotnie nadmiernie uciążliwy, będzie można o tym powiadomić organy ochrony środowiska, które dokonają pomiarów i stwierdzą czy dopuszczalne normy hałasu zostały przekroczone, a w przypadku ich przekroczenia wydadzą odpowiednie zalecenia w celu ograniczenia uciążliwości hałasu (np. postawienie ekranu akustycznego).

Myjnia jest już gotowa. Niebawem zostanie uruchomiona i mieszkańcy przekonają się, czy jej funkcjonowanie w sposób istotny zaburzy spokój okolicy.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.