pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 23 sierpnia 2021
 • wyświetleń: 1388

Nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami

Artykuł sponsorowany:

Firmy Herman Global Corporation pragnie zaprosić od udziału w projekcie "Nie=pełnosprawni na rynku pracy edycja 3" ‼️ Jest to szansa dla osób ze specjalnymi potrzebami by zaistnieć na rynku pracy oraz zdobyć ciekawe umiejętności oraz certyfikaty. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMIHerman Global Corporation


Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno - zawodowej 24 niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz powiatu pszczyńskiego, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r. w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 4 osoby spośród w/w w okresie realizacji projektu i bezpośrednio po nim.

Projekt zakłada objęciem 24 uczestników następującym wsparciem:
 • Aktywna integracja - usługi społeczne: wyznaczenie ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Aktywna integracja - aktywizacja zawodowa: indywidualne doradztwo, akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
 • Aktywna integracja - szkolenia zawodowe- stypendium szkoleniowe
 • Aktywna integracja - staże zawodowe- stypendium stażowe

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt:


 • Biuro Projektu Herman Global Corporation Sp. z o.o.
 • Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna
 • www.hermangc.pl
 • Mail: hgc.kontakt@gmail.com judyta.pajak@projekty-eu.pl
 • tel.: 733-999-286, 606-313-763


Materiały do pobrania:


efs