pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 19 sierpnia 2021
  • 2 września 2021
  • wyświetleń: 1945

Nawet 7 tys. zł na wymianę pieca w gminie Pawłowice

Od 1 września mieszkańcy gminy Pawłowice mogą składać deklaracje o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego. Właściciele budynków mieszkalnych, którzy posiadają kocioł węglowy niespełniający wymogów 5 klasy według kryteriów PN-EN 303-5:2012 i zamierzają go wymienić w 2022 roku, mogą otrzymać dofinansowanie z Gminy Pawłowice w wysokości do 7 tysięcy złotych.

Kocioł, piec, palenie
Mieszkańcy gminy Pawłowice mogą dostać nawet 7 tys. zł. na wymianę kotłów · fot. UG Pawłowice


Właściciel zainteresowany wymianą pieca musi wypełnić deklarację uczestnictwa w dofinasowaniu, którą należy złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2021 roku do 15 października 2021 r. W naborze liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Złożona deklaracja wpisuje planowaną inwestycję na listę chętnych do otrzymania dotacji do wymiany starego kotła w roku 2022, jednak liczba osób zakwalifikowanych do dofinansowania na chwilę obecną nie jest znana i będzie uzależniona od wysokości pozyskanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Jednocześnie zaznaczamy, że osoby znajdujące się obecnie na liście rezerwowej na rok 2021, nie zostaną automatycznie przeniesione na nową listę. Osoby z listy rezerwowej, które są zainteresowane otrzymaniem dotacji w 2022 roku, muszą złożyć nową deklarację we wrześniowym naborze.

Zwracamy uwagę, aby dobrze przemyśleć wybór nowego źródła ciepła, ponieważ po złożeniu deklaracji, zmiana wybranego źródła ciepła wymaga wycofania złożonej deklaracji i wypełnienia nowej, co wiąże się z utratą dotychczasowego miejsca na liście.

Warunki otrzymania dofinansowania  • Budynek mieszkalny, w którym planowana jest modernizacja ogrzewania musi być wyposażony w kocioł węglowy niespełniający wymogów 5 klasy według kryteriów PN-EN 303-5:2012 i musi być oddany do użytkowania do 31 grudnia 2016 roku.
  • Właściciel budynku w ostatnich 8 latach kalendarzowych, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2021 r. nie otrzymał dofinansowania z budżetu Gminy Pawłowice do wymiany źródła ciepła w budynku objętym deklaracją.
  • Dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji, a jej planowana wysokość wynosić będzie 70% kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 7000,00 zł.


Kiedy będzie można otrzymać dofinansowanie?Po otrzymaniu przez Gminę Pawłowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, co nastąpi najwcześniej w pierwszym półroczu 2022 r., Urząd Gminy wyśle informację właścicielom, którzy złożyli deklaracje i którzy zakwalifikowali się do dofinansowania. Po wypełnieniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, właściciele nieruchomości zawrą z Gminą umowę dotacji i dopiero od tego momentu będą mogli zakupić nowe źródło ciepła i realizować inwestycję.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330.

ar / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.