pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 18 sierpnia 2021
 • wyświetleń: 556

Rekrutacja na fizjoterapię na Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Materiał partnera:

Fizjoterapia to kierunek przyszłości, który wciąż się rozwija i zyskuje na popularności. Starzejące się społeczeństwo oraz większa świadomość ludzi, którzy chcą dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, powoduje że zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów wciąż rosną. Fizjoterapeuci mogą wyspecjalizować się w wielu ciekawych i przede wszystkim potrzebnych medycznie kierunkach.

Komu pomaga fizjoterapeuta?Fizjoterapeuta ma szerokie pole działania. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom:
 • pomaga przywrócić sprawność i wydolność osobom, które utraciły je wskutek wypadku, urazu lub choroby;
 • kształtuje i podtrzymuje sprawność osób niepełnosprawnych;
 • zapobiega powstawaniu niepełnosprawności u osób w każdym wieku;
 • pomaga zwalczać skutki współczesnego trybu życia, na przykład dobiera ćwiczenia niwelujące bóle kręgosłupa spowodowane siedzącym trybem życia;
 • wspiera osoby prowadzące aktywny tryb życia lub uprawiające sport, które narażone są na przeciążenia i urazy. Edukuje, jak poprawnie wykonywać ćwiczenia, dobiera terapię w przypadku przetrenowania lub urazu i pomaga zwiększać sprawność i wydolność ciała;
 • koryguje wady postawy u dzieci i dorosłych;
 • może zajmować się promowaniem zdrowia i profilaktyką w zakresie sprawności i wydolności psychoruchowej.


Kto może zostać fizjoterapeutą?Kandydat na fizjoterapeutę powinien przejawiać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Niezbędna też jest sprawność fizyczna, która pozwoli na przeprowadzanie ćwiczeń fizycznych z pacjentami. W trakcie studiów powinien zdobyć wiedzę z zakresu etyki i zagadnień medyczno-prawnych odnoszących się do praktyki zawodowej w celu prawidłowego wykonywania zawodu, zgodnego z wymogami obowiązującymi w ochronie zdrowia.

Co po fizjoterapii?Studia na kierunku fizjoterapia https://mum.edu.pl/studia-jednolite-magisterskie-fizjoterapia/ pozwalają na zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności potrzebnych do samodzielnej pracy z osobą chorą, niepełnosprawną lub będącą w stanie zagrożenia zdrowia i utraty sprawności psychofizycznej. Absolwent fizjoterapii potrafi samodzielnie zaplanować, przeprowadzić i kontrolować przebieg fizjoterapii. Zdobyte wykształcenie przygotuje go do pracy z każdym pacjentem, z umiejętnie dostosowaną terapią do wieku i przypadłości pacjenta.

Studia magisterskie z fizjoterapii mogą być punktem wyjścia do wyspecjalizowania się w określonym kierunku:
 • fizjoterapia w stomatologii,
 • otseopatia,
 • ortopodologia,
 • chiropraktyka,
 • fizjoterapia geriatryczna,
 • fizjoterapia w sporcie,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • neurorehabilitacja,
 • oligofrenopedagogika,
 • rehabilitacja uroginekologiczna i wiele innych.


Fizjoterapia na Mazowieckiej Uczelni MedycznejFizjoterapia studia na Mazowieckiej Uczelni Medycznej gwarantuje kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W trakcie studiów oprócz zajęć teoretycznych odbywają się również zajęcia kliniczne oraz praktyki. Są to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat. Studenci uczą się podstawowych środków fizjoterapii, takich jak: ćwiczenia ruchowe (kinezyterapia), środki fizykalne (fizykoterapia), mobilizacja (terapia manualna) czy zaopatrzenie ortopedyczne. Przedmioty takie jak: ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing przygotowują absolwentów na prowadzenie własnej działalności. Ponadto, uczelnia oferuje możliwość nauki przedmiotów z autorskiej oferty, na przykład: fizjoterapia w geriatrii i rehabilitacja chorób neurologicznych, fizjoterapia w sporcie i masaż sportowy lub profilaktyka nadwagi i otyłości.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna przeprowadza przejrzystą i wygodną dla kandydatów rekrutację. Nie ma egzaminów wstępnych, a o przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów. Rejestracja odbywa się online. Wystarczy zarejestrować się w panelu rekrutacyjnym i wnieść symboliczne opłaty rejestracyjne i wpisowe. Uczelnia wysyła informację o przyjęciu na studia i dopiero wtedy należy złożyć oryginalne dokumenty w celu potwierdzenia tych przesłanych online.