pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

 • 13 sierpnia 2021
 • 15 sierpnia 2021
 • wyświetleń: 4213

Radni zaproponowali na co wziąć dofinansowanie z Polskiego Ładu

W związku z możliwością zgłaszania projektów do pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, miejscy radni zaproponowali złożenie wniosków o dofinansowanie kilku inwestycji na terenie gminy Pszczyna. Wśród znalazły się m.in.: budowa kanalizacji w Piasku i budowa sali widowiskowej PCKulu. Burmistrz Dariusz Skrobol odpowiada, że Gmina Pszczyna wystosowała już trzy wnioski, które są zbieżne z propozycjami radnych.

Zebranie w sprawie kanalizacji
Radni proponują m.in., by za rządowe pieniądze zbudować kanalizację dla sołectwa Piasek. Taki wniosek został już złożony przez pszczyński ratusz


- Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wskazują przedstawiciele mieszkańców w Radzie Miejskiej i komentują:

- Poniższe propozycje wynikają z dokonanej analizy oraz są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców gminy Pszczyna.

Arkadiusz Gardiasz, Marta Wojciechowska-Smolarz, Marek Dutkowski, Maciej Stieber, Renata Dyrda oraz Grzegorz Kuczera proponują, by rządowe fundusze pozyskać na:

 • budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Piasek oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Jankowicach,
 • budowę sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
 • budowę sali sportowej w Wiśle Małej oraz modernizację boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie wraz z budową nowego zaplecza sportowego.


Radni wskazują, że warto ponadto rozpocząć prace nad kolejnymi wnioskami do następnych edycji programu, dotyczącymi następujących inwestycji:

 • montażu instalacji fotowoltaicznych w gminnych placówkach oświatowych wraz z wymianą oświetlenia i instalacji elektrycznych,
 • budowy nowego przedszkola publicznego w Studzienicach, Czarkowie i Łące oraz budowa nowego żłobka miejskiego w Pszczynie,
 • modernizacji systemu wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 4 oraz budowy sali gimnastycznej/boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie.


Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol w odpowiedzi na interpelację wymienił, jakie wnioski zostały już złożone w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina wystosowała trzy wnioski, które są zbieżne z propozycjami radnych. Są to:

 • wniosek bez kwotowego ograniczenia o dotację na rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Pszczyny - chodzi konkretnie o budowę kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Piasek. Szacowany koszt inwestycji to 30 mln 704 tys. 365 złotych. Wnioskowane dofinansowanie: 29 169 146,70 zł.
 • wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł: "Budowa przedszkoli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w sołectwach gminy Pszczyna: Czarków, Studzienice i Wisła Wielka". Szacowany koszt inwestycji: 22 mln zł; Wnioskowane dofinansowanie: 18 mln 700 tys. zł;
 • wniosek, którego wartość nie może przekroczyć 5 mln zł: "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna obejmująca modernizację oświetlenia w oparciu o technologię LED". Szacowany koszt inwestycji: 1 mln 600 tys. zł; Wnioskowane dofinansowanie: 1 mln 440 tys. zł.


- Dziękuję za Państwa sugestie, będą one brane pod uwagę w kolejnych edycjach programu. Aktualnie analizujemy możliwości finansowe gminy oraz dostępne dokumentacje techniczne zadań możliwych do dofinansowania - podsumowuje Dariusz Skrobol w odpowiedzi skierowanej do radnych.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.