pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 30 lipca 2021
  • wyświetleń: 1148

Dofinansowanie wentylacji mechanicznej - sprawdź to koniecznie!

Materiał partnera:

Dofinansowanie zakupu i montażu wentylacji mechanicznej jest możliwe dzięki programowi "Czyste powietrze". Zakłada on, że osoby, które podejmą się instalacji rekuperatora, otrzymają z tego tytułu dotację. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule!

Dofinansowanie wentylacji mechanicznej - sprawdź to koniecznie!


Od kilku lat funkcjonuje w Polsce program "Czyste powietrze". Jego głównym celem jest wyeliminowanie z domów starych pieców, które mają negatywny wpływ na środowisko. W ramach tego samego programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na instalację rekuperatora. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest sprawdzonym sposobem na odprowadzanie z domu zużytego powietrza i dostarczanie świeżego, w dodatku ogrzanego. Dotacja na ten cel pomaga w sfinansowaniu całego przedsięwzięcia, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu części własnych pieniędzy.

Kto może skorzystać z dofinansowania?Dotacja w ramach programu "Czyste powietrze" jest przewidziana dla osób fizycznych. Muszą być one właścicielami bądź współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Istotne są również dochody osoby ubiegającej się o dotację. Program przewiduje dwa stopnie dofinansowania: podstawową oraz podwyższoną. Pierwsza z nich możliwa jest do uzyskania, jeśli roczne dochody wnioskodawcy nie przekraczają 100 000 zł. Druga zaś opiera się na miesięcznym dochodzie. Gdy wnioskodawca prowadzi gospodarstwo wieloosobowe, nie może on przekraczać 1400 zł. Kiedy jest ono jednoosobowe, dochód nie powinien być wyższy niż 1960 zł.

Ile wynosi dofinansowanie do wentylacji mechanicznej?Dofinansowanie wentylacji mechanicznej możliwe jest w podstawowej wysokości oraz podwyższonej. Jednak nigdy nie jest to 100% tego, co wydaliśmy na zakup rekuperatora oraz jego montaż.

Jeśli wnioskodawca spełnia wymagania podstawowej dotacji, może uzyskać zwrot 30% za kupno i montaż wentylacji mechanicznej. Przy czym ostateczna kwota nie przekroczy 5000 zł.

Beneficjenci podwyższonego dofinansowania mogą ubiegać się o 60% dotację. Wtedy też maksymalna kwota osiąga poziom 10 000 zł.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie rekuperatora?Wystąpić z wnioskiem o dotację na zakup i montaż rekuperatora można na dwa sposoby.

Najbardziej polecane jest złożenie odpowiednich dokumentów drogą elektroniczną. W tym celu niezbędna jest rejestracja konta na portalu login.gov.pl oraz wypełnienie wniosku. Po jego podpisaniu oraz dodaniu załączników zostanie on automatycznie przekazany właściwej jednostce WFOŚiGW.

Można także złożyć wniosek w tradycyjnej formie, czyli papierowej. Konieczne jest jednak założenie konta na portalu beneficjenta WFOŚiGW, skąd możliwe będzie pobranie odpowiedniego dokumentu. Kiedy wniosek zostanie wydrukowany, należy go wypełnić i podpisać. Następnie można go przesłać do odpowiedniej jednostki WFOŚiGW.

Więcej na temat dofinansowania znajdziesz tu: https://jawar.com.pl/baza-wiedzy/dofinansowanie-wentylacji-mechanicznej-rekuperacji/

PodsumowanieDofinansowanie wentylacji mechanicznej pozwala na sfinansowanie całego przedsięwzięcia bez konieczności angażowania wyłącznie własnych pieniędzy. Umożliwia to ogólnopolski program "Czyste powietrze". Warto skorzystać z takiej formy dotacji, aby zakupić oraz zainstalować w domu rekuperator. Zadba on o dostęp do świeżego powietrza, a ponadto ogrzeje on pomieszczenia w budynku.