pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 22 lipca 2021
 • 24 lipca 2021
 • wyświetleń: 6555

Będzie przebudowa dróg i trudnego skrzyżowania w gm. Pszczyna

Urząd Miejski w Pszczynie ogłosił przetargi na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy kilku dróg w gminie oraz na przebudowę newralgicznego skrzyżowania ulicy Żeglarskiej i ulicy Polne Domy. Wśród dróg przeznaczonych do przebudowy jest m.in. droga boczna od ul. Katowickiej w Piasku czy ulice Chochółki i Czajkowskiego w Pszczynie.

Skrzyżowanie Żeglarska - Polne Domy w Pszczynie
Skrzyżowanie ulicy Żeglarskiej z ul. Polne Domy w Pszczynie zostanie przebudowane - 21.07.2021 · fot. pless.pl


Gmina Pszczyna chce przebudować trójwlotowe skrzyżowanie ul. Żeglarskiej i ul. Polne Domy w Pszczynie. Trwa postępowanie przetargowe, w którym zostanie wyłoniona firma. Projekt inwestycji jest już gotowy i dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej - załącznik nr 7.

Żeglarska, projekt przebudowy


Projekt przewiduje wykonanie przejezdnej wyspy kierunkowej z betonową nawierzchnią, wymianę nawierzchni asfaltowej, zabudowę oporników drogowych i krawężników. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót. Termin składania ofert wyznaczono na 5 sierpnia.

Skrzyżowanie Żeglarska - Polne Domy w Pszczynie - 21.07.2021
Skrzyżowanie Żeglarska - Polne Domy w Pszczynie - 21.07.2021


Obecnie na skrzyżowaniu z uwagi na dość duże natężenie ruchu, w tym głównie udział ruchu ciężkiego oraz bliskość drogi krajowej nr 1, kierowcy często zastanawiają się nad kolejnością pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie, które obecnie jest oznakowane tylko jednym znakiem pionowym A7 (ustąp pierwszeństwa) ustawionym na ul. Żeglarskiej. Dzięki przebudowie skrzyżowania zostanie uporządkowana stała organizacja ruchu i tym samym ułatwiony przejazd.

Ogłoszono też przetarg na projekt rozbudowy ul. Jasnej w Piasku. Dokumentacja powinna obejmować wykonanie rozbudowy drogi na odcinku ok. 1 000 m, wraz z budową odwodnienia. Lokalizacja praz została zaznaczona na mapie:

Przebudowa Jasnej w Piasku


Gmina Pszczyna zamówiła też projekt przebudowy ul. Musioła w Pszczynie. Dokumentacja powinna obejmować wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości ok. 102 mb. Ma powstać tu odwodnienie z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej. Zostaną zaprojektowane wpusty. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do oceny stanu technicznego kanału kanalizacji i w razie konieczności do zaprojektowania jego wymiany lub remontu. Zakres został pokazany na mapie:

musioła w Pszczynie


Złożono także zamówienie na projekt odwodnienia odcinka ul. Wiśniowej w Pszczynie. Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej, dokumentacja powinna obejmować wykonanie koncepcji odwodnienia fragmentu drogi o długości ok. 50 m na wysokości Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań". Wykonawca inwestycji będzie zobowiązany do wykonania koncepcji zawierającej projekt zagospodarowania terenu i przygotowania wykazu drzew i krzewów niezbędnych do usunięcia w ramach inwestycji, a także planu zajętości terenu działek prywatnych. Zakres został pokazany na mapie:

mapa ul. Wiśniowa


Powstanie również projekt rozbudowy ul. Krętej w Rudołtowicach na odcinku ok. 120 mb. Projektant jest zobowiązany przedstawić koncepcję mieszkańcom poprzez wyłożenie jej do publicznego wglądu (miejsce i termin zostaną podane). Zakres został pokazany na rysunku:

kręta w rudołtowicach


Kolejnym zamówionym projektem jest koncepcja rozbudowy ul. Czajkowskiego w Pszczynie. Dokumentacja powinna obejmować rozbudowę odcinka drogi od końca nawierzchni asfaltowej do połączenia z ul. Miłosza - ok. 310 m. Projektant jest zobowiązany przedstawić koncepcję mieszkańcom poprzez wyłożenie jej do publicznego wglądu (miejsce i termin zostaną podane). Zakres został pokazany na rysunku:

czajkowskiego


Urząd Miejski chce też rozbudować ul. Chochółki w Pszczynie - odcinka o długości 146 m. Projektant przedstawi koncepcję mieszkańcom poprzez wyłożenie jej do publicznego wglądu. Zakres został pokazany na rysunku:

chochółka w pszczynie


Powstanie też projekt rozbudowy ul. Ogrodowej w Czarkowie na odcinku o długości ok. 230 m. Zakres został pokazany na rysunku:

ogrodowa w czarkowie


Urząd ogłosił tez przetarg na projekt przebudowy ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach. Dokumentacja powinna obejmować przebudowę odcinka drogi o długości 150m. Zakres został pokazany na rysunku:

strzelców podhalańskich w ćwiklicach


Urząd Miejski podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wymienionych zamówień / robót tj.:
 • Projekt rozbudowy ul. Jasnej w Piasku - 120 000,00zł brutto
 • Projekt odwodnienia ul. Wiśniowej w Pszczynie- koncepcja - 30 000,00 zł brutto
 • Projekt przebudowy ul. Musioła w Pszczynie - 30 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Krętej w Rudołtowicach - 80 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Czajkowskiego w Pszczynie - 40 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Chochółki w Pszczynie - 40 000,00 zł brutto
 • Projekt rozbudowy ul. Ogrodowej w Czarkowie - 60 000,00 zł brutto
 • Projekt przebudowy ul. Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach - 30 000,00 zł brutto


W planach jest też przebudowa drogi bocznej od ul. Katowickiej w Piasku. Dokumentacja projektowa dla tego remontu jest już gotowa i dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w załączniku.. Teraz w przetargu zostanie wyłoniony wykonawca. Droga będzie przebudowana na długości 174 m. Projekt przewiduje wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej, przebudowę zjazdu z ulicy Katowickiej, zabudowę krawężników, wykonanie odwodnienia, budowę miejsc postojowych i odcinka chodnika. Firma realizująca prace będzie zobowiązana przygotować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót. Lokalizacja odcinka, na którym prowadzone będą prace:

ulica boczna od katowickiej w Piasku


Termin składania i otwarcia ofert zgłoszonych w powyższych postępowaniach przetargowych mija 6 sierpnia.

ar / pless.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.