pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 9 czerwca 2021
  • wyświetleń: 7724

Grobowce rodziny Hochbergów w pszczyńskim parku odrestaurowane!

Grobowce rodziny Hochbergów zlokalizowane w zespole pałacowo-parkowym na tzw. Kukułczym Wzgórzu zostały odrestaurowane. We wtorek, 8 czerwca w obecności przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków miały miejsce odbiory prac.

Reklama

Grobowce rodziny Hochbergów w pszczyńskim parku odrestaurowane - 08.06.2021 · fot. UM Pszczyna


Prace konserwatorskie na zlecenie Gminy Pszczyna rozpoczęły się z początkiem kwietnia.

- Kolejny zabytek zyskał swoją świetność. W tym roku na ochronę zabytków przekazaliśmy z budżetu gminy 80 tys. zł w formie dotacji, a także 20 tys. zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Ochrona zabytków i dziedzictwa ziemi pszczyńskiej jest jednym z bardzo istotnych zadań samorządu - mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Wartość realizacji zadania wyniosła 19 315,42 zł. Prace wykonała firma z Chełmka.

Tak wyglądały groby przed rozpoczęciem prac:

Groby Hochbergów przed rozpoczęciem prac renowacyjnych - 04.2021
Groby Hochbergów przed rozpoczęciem prac renowacyjnych - 04.2021 · fot. UM Pszczyna

Groby Hochbergów przed rozpoczęciem prac renowacyjnych - 04.2021
Groby Hochbergów przed rozpoczęciem prac renowacyjnych - 04.2021 · fot. UM Pszczyna


Program prac konserwatorskich grobowca rodziny Hochbergów:1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.
2. Wizualna ocena obiektu pod kątem stanu zachowania i przyczyn zniszczeń.
3. Pobranie próbek do badań specjalistycznych wraz z wykonaniem fotograficznej dokumentacji miejsca poboru próbek.
4. Wykonanie następujących badań:
  • określenie zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie,
  • badanie nasiąkliwości wodą i porowatości otwartej;

5. Dwukrotne odkażenie obiektu metodą natryskową np.: środkiem z grupy czwartorzędowych soli amoniowych.
6. Podklejenie odspajających się fragmentów i zapuszczenie szczelin np.: 15% dyspersją akrylową.
7. Wzmocnienie osłabionych partii preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych.
8. Sezonowanie obszarów wzmocnionych preparatem krzemoorganicznym w atmosferze o podwyższonej wilgotności.
9. Oczyszczenie obiektu z nawarstwień powierzchni np.: metodę kriogeniczną z zastosowaniem suchego lodu w stanie stałym.
10. Ponowne przeprowadzenie zabiegu odkażania np.: środkiem z grupy czwartorzędowych soli amoniowych.
11. Usuwanie ewentualnych plam powstałych pod wpływem działania mikroorganizmów w tym grzybów np.: poprzez okłady z perhydrolu lub podchlorynu wapnia.
12. Odsolenie metodą swobodnej migracji soli do okładu z pulpy celulozowej.
13. Wzmocnienie pęknięć poprzez "ankrowanie".
14. Założenie zbrojenia z drutu nierdzewnego w miejscach uzupełnień i rekonstrukcji.
15. Uzupełnienie i rekonstrukcja rzeźbiarska wybranych ubytków w sztucznym i naturalnym kamieniu np.: zaprawą mineralną dobraną pod kątem właściwości fizyko-chemicznych sztucznego kamienia oraz naturalnego kamienia z uwzględnieniem jego naturalnej kolorystyki i faktury.
16. Wyrównanie chropowatej powierzchni obiektu cienką warstwą zaprawy mineralnej. Zabieg ten pozwoli wygładzić powierzchnie, ograniczając kumulowanie się zanieczyszczeń, wody i kolonii mikroorganizmów w zagłębieniach chropowatej powierzchni betonu, ograniczając postęp procesów niszczących.
17. Sezonowanie uzupełnień z zaprawy mineralnej.
18. Mechaniczne opracowanie powierzchni uzupełnień przy pomocy kamieni ściernych.
19. Dodatkowe zabezpieczenie obiektu przed atakiem mikroorganizmów preparatem np.: na bazie pochodnych czwartorzędowych soli amoniowych.
20. Powierzchniowa hydrofobizacja obiektu preparatem krzemoorganicznym.
21. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

O pracach i ich zakresie pisaliśmy w kwietniu w artykule Szczegóły prac konserwatorskich przy grobowcach Hochbergów.

ar / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.