pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 31 maja 2021
  • 6 czerwca 2021
  • wyświetleń: 15061

Radni pytają, czy Dom Usług będzie dalej straszyć. Burmistrz odpowiada

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie - Andrzej Mańka, Marek Szklorz i Michał Ziebura pytają burmistrza, co gmina Pszczyna może zrobić w sprawie budynku Domu Usług, który od wielu lat nie tylko straszy swoim wyglądem, ale i zatruwa powietrze.

Dom Usług w Pszczynie
Dom Usług w Pszczynie straszy swoim wyglądem i zatruwa powietrze - 31.05.2021 · fot. pless.pl


- Ład urbanistyczno-architektoniczny Pszczyny jest zaburzony poprzez budynek tzw. Domu Usług. Dodatkowo coraz więcej pomieszczeń w tym obiekcie staje się pustostanami, a sam budynek jest uciążliwy dla sąsiadujących mieszkańców z uwagi na niską emisję oraz emisję związaną z nadajnikami radiowymi umieszczonymi na konstrukcji obiektu. Zaznaczyć należy, że obiekt ten znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej. Również jego stan techniczny budzi wiele wątpliwości i ewentualny remont byłby nieuzasadniony ekonomicznie - czytamy w interpelacji Andrzeja Mańki, Marka Szklorza, Michała Ziebury.

Przedstawiciele mieszkańców w swoim wniosku pytają:

  • Jaki jest status prawny przedmiotowego budynku i działki, na której jest on posadowiony?
  • Jakie możliwości prawne posiada gmina w celu zmiany powyższego stanu rzeczy?
  • Jakie dotychczasowe działania zostały podjęte przez gminę, aby zmienić zaistniałą sytuację?
  • Czy w najbliższym czasie burmistrz zamierza podjąć jakiekolwiek działania w tej sprawie? Jeżeli tak, to jakie?
  • Jaka jest strategia długofalowa burmistrza co do przedstawionego stanu rzeczy?
  • Jakie jest stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w tym temacie?


Burmistrz Dariusz Skrobol wyjaśnia:

- Zadane pytania wymagają m.in. zasięgnięcia opinii prawnej oraz odszukania akt przechowywanych w Archiwum Zakładowym. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami podjął w tym celu stosowne działania. W związku z powyższym odpowiedź udzielona zostanie po uzyskaniu dostępu do akt i zasięgnięciu niezbędnych opinii - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

- Odnosząc się do pytania 6 wyjaśniam, że zgodnie z ustaleniami planu miejscowego obiekt tzw. Domu Usług znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego jako "Układ urbanistyczny miasta w granicach ulicy: Żorskiej, wokół parku pałacowego, Katowickiej (dawnej Armii Czerwonej), Sznelowiec (dawnej Limanowskiego), Kopernika (dawna Wieczorka) do ulicy Bielskiej, ulicą Bielską do ulicy Żorskiej". Wszystkie działania dotyczące obiektów znajdujących się w tym obszarze winny być uzgadniane ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - tłumaczy burmistrz.

- Zgodnie z Porozumieniem z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczą obszarów i obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków. Z kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytków wyłączone są również układy zieleni zabytkowej, stanowiska archeologiczne i obiekty techniki, obszary i obiekty stanowiące wyłączną własność gminy, a także współwłasność gminy, jeśli jej udział jest większy niż 1/2. W tym zakresie działanie Miejskiego Konserwatora Zabytków ograniczyć może się jedynie do przekazania Państwa zapytania, zgodnie z kompetencjami do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej - wyjaśnia Dariusz Skrobol.

ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.