pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 maja 2021
  • wyświetleń: 1886

Powiat pszczyński na półmetku kadencji 2018-2023. Podsumowanie działań

Półmetek kadencji Zarządu Powiatu Pszczyńskiego to czas, by dokonać pierwszych podsumowań oraz przedstawić, jak powiat pszczyński radził sobie z powierzonymi zadaniami.

Powiat pszczyński na półmetku kadencji 2018-2023
Powiat pszczyński na półmetku kadencji 2018-2023 · fot. powiat


2,5 roku temu został wybrany Zarząd Powiatu Pszczyńskiego pięcioletniej kadencji 2018-2023, który tworzą: Barbara Bandoła (starosta pszczyński, przewodnicząca zarządu), Damian Cieszewski (wicestarosta pszczyński) oraz Grzegorz Nogły, Stefan Ryt i Grzegorz Wanot (członkowie). Zarząd jest organem wykonawczym, jego posiedzenia odbywają się raz w tygodniu.

- Większość naszej dotychczasowej pracy dla mieszkańców to szczególny czas, naznaczony trudami pandemii, z której gospodarczymi i społecznymi skutkami jeszcze długo będziemy się zmagać. Ta nowa sytuacja wpłynęła na życie każdego mieszkańca naszego powiatu, spowodowała konieczność wprowadzenia ograniczeń w niemal każdej dziedzinie. Jako samorząd zmagaliśmy się z problemami organizacyjno-finansowymi, realizowaliśmy zarówno te planowane, jak i niezaplanowane w budżecie zadania i wspieraliśmy rząd w walce z pandemią, finansując prace wymazubusa, organizując mobilny punkt pobierania wymazów, dystrybuując środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, a w ostatnim czasie organizując Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych, co przyspieszyło szczepienia w naszym powiecie. Pandemia wymusiła również przeorganizowanie pracy starostwa i powiatowych jednostek. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby sprawy mieszkańców załatwiane były w sposób nieprzerwany - mówi starosta Barbara Bandoła.

W ciągu dwóch pierwszych pełnych lat kadencji zostały zrealizowane budżety powiatu o wartości ponad 240 mln zł po stronie dochodów oraz niemal 254 mln zł po stronie wydatków. W bieżącym roku powiat realizuje dochody na poziomie 112 mln zł i wydatki w wysokości niemal 120 mln zł.

Drogi powiatowePowiatowa infrastruktura drogowa to ok. 219 km dróg, 18 obiektów mostowych, ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki. W ostatnich dwóch latach powiat pszczyński przeprowadził zadania na drogach powiatowych o wartości ok. 16 mln zł. W tym roku realizowane są lub przygotowywane zadania, których wartość wyniesie ok. 17 mln zł. Razem to ponad 30 mln zł. Powiat modernizuje sporo odcinków dróg dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - przede wszystkim z budżetu państwa, unijnych oraz dzięki współpracy z gminami.

Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze
Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze · fot. powiat


Jednym z głównych zadań drogowych w tej kadencji jest przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze. Do najważniejszych zrealizowanych zadań w obecnej kadencji należą: przebudowa ul. Pawiej w Wiśle Małej (ponad 6 mln zł), remont odwodnienia i nawierzchni ul. Wiejskiej w Grzawie (ponad 1,2 mln zł), remont ul. Łącznej w Brzeźcach (niemal 1 mln zł), przebudowa odwodnienia ul. Sznelowiec w Pszczynie (850 tys. zł), przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze (zadanie w trakcie za 4,3 mln zł), przebudowa obiektu mostowego w Suszcu (zadanie w trakcie za 2,4 mln zł), przebudowa ulic Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach (zadanie w trakcie za 5,8 mln zł), przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z budową ronda (w trakcie realizacji za 2,8 mln zł).

- Aktualnie prowadzimy także mniejsze finansowo inwestycje, jak budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach oraz kończymy projektowanie rozbudowy ul. Miodowej we Frydku i Wiejskiej w Miedźnej, a także Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju. W tej kadencji zmodernizujemy jeszcze wiele kilometrów powiatowych dróg. Na rozwoju infrastruktury drogowej zależy mieszkańcom, a poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg jest naszym celem - mówi Grzegorz Nogły, członek zarządu Powiatu Pszczyńskiego, odpowiedzialny między innymi za infrastrukturę drogową.

SzpitalObecna kadencja rozpoczęła się w momencie, kiedy Szpital Powiatowy w Pszczynie od kilku miesięcy działał po ponownym uruchomieniu pod sterami powiatowej spółki Centrum Przedsiębiorczości. Placówka uzyskała mniejszy kontrakt, niż zakładano, wymagała doposażania w sprzęt, a budynek - prac inwestycyjnych.

W latach 2019-2021 powiat pszczyński wsparł szpital kwotą ponad 14 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na bieżące wydatki, na które nie starczają środki z NFZ oraz prace remontowe, zakup nowego sprzętu i przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całego budynku i dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych. Dzięki tej dokumentacji prace modernizacyjne dzielone są na etapy i systematycznie prowadzone. Aktualnie w szpitalu trwa wymiana windy na pożarowo-ratowniczą, przygotowywany jest kolejny etap modernizacji instalacji wodociągowych i planowane kolejne prace.

Wymiana windy w pszczyńskim szpitalu
Wymiana windy w pszczyńskim szpitalu na pożarowo-ratowniczą · fot. powiat


Jednym z głównych tegorocznych zadań inwestycyjnych w szpitalu jest wymiana windy na pożarowo-ratowniczą. Placówka pełni istotną rolę w walce z COVID-19. W szczytowym momencie prowadziła oddział z ponad pięćdziesięcioma łóżkami covidowymi, wykonuje wymazy w mobilnym punkcie wymazowym i szczepienia w punkcie populacyjnym.

Znacząca jest współpraca z gminami, które dwukrotnie przekazały środki finansowe na zakup potrzebnego sprzętu. Działania zarządu skupiały się na dążeniach do utworzenia samorządowej spółki prowadzącej szpital i przejęciu przez gminy części udziałów w Centrum Przedsiębiorczości, by możliwe było także wspieranie bieżącej działalności szpitala. Wszystko jest na dobrej drodze. W ubiegłym miesiącu Rada Miejska w Pszczynie wyraziła zgodę na przystąpienie gminy Pszczyna do spółki prowadzącej szpital. Aktualnie negocjowana jest umowa spółki. Trwają także rozmowy z pozostałymi samorządami.

EdukacjaPowiat pszczyński jest organem prowadzącym dla pięciu szkół - czterech ponadpodstawowych oraz szkoły specjalnej, a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

W 2019 roku powiat pszczyński przeznaczył ponad milion zł na dostosowanie szkół do przyjęcia podwójnego rocznika. Dzięki modernizacji internatu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie utworzone zostały nowe pracownie, a na poddaszu powstała część mieszkalna dla uczniów. Nowe pracownie wykonano także w budynku warsztatów szkolnych PZS nr 1. W obecnej kadencji za ok. 150 tys. zł powiat zmodernizował kuchnię oraz stołówkę Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie. Zakupiono także kilkadziesiąt laptopów w ramach programu "Zdalna szkoła".

Profesjonalna pracownia cukiernicza w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie- W tej kadencji pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację sześciu nowoczesnych pracowni zawodowych. Młodzież korzysta już z pracowni cukierniczej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 oraz pracowni programowania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1, na wykonanie których pozyskaliśmy niemal 700 tys. zł ze środków unijnych. Przygotowujemy się do rozpoczęcia prac budowlanych związanych z utworzeniem czterech kolejnych pracowni w PZS nr 1 - fryzjerskiej, elektrycznej, obrabiarek oraz motoryzacyjnej. Na ten cel powiat pozyskał 765 tysięcy zł - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński, który zajmuje się między innymi powiatową oświatą.

Cukiernicy z PZS nr 2 mają nowoczesną pracownię - 02.2021
Cukiernicy z PZS nr 2 mają nowoczesną pracownię - 02.2021 · fot. Powiat


To tylko część przygotowywanych w tym roku zadań. Niebawem ruszy przebudowa boiska przy PZS nr 2 oraz układu komunikacyjnego wokół szkoły, przeprowadzony zostanie również ostatni etap modernizacji poddasza budynku internatu.

InwestycjeWydatki na inwestycje w obecnej kadencji do końca roku wyniosą ponad 50 mln zł. Prócz wspomnianych wyżej inwestycji, do najważniejszych należały zadania realizowane w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - remonty budynku oraz wymiana trzech wind w szpitalu, a także remont w budynku Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, wymiana źródła ciepła w obiekcie PZS nr 2, modernizacja internatu, remont w szkole w Woli czy modernizacja nawierzchni boiska Orlik przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie.

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w PszczynieNajwiększym zadaniem zrealizowanym w ostatnich latach była budowa centrum przesiadkowego oraz przebudowa układu drogowego przy ul. Sokoła w Pszczynie.

Centrum przesiadkowe w Pszczynie - 04.11.2019
Centrum przesiadkowe w Pszczynie · fot. Powiat


Każdego dnia z sześciu stanowisk autobusowych odjeżdża ok. 180 autobusów w kierunku wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego. Z infrastruktury korzystają autobusy linii lokalnych, dalekobieżnych i międzynarodowych. Obiekt integruje wszystkie środki komunikacji. Budowa centrum przesiadkowego oraz prowadzący do niego układ drogowy, kosztowały ponad 17,8 mln zł, z czego niemal 15,2 mln zł powiat pszczyński pozyskał na ten cel z Unii Europejskiej.

Wsparcie dla przedsiębiorców i bezrobotnychPandemia w znaczący sposób wpłynęła na prowadzenie działalności gospodarczych, dlatego niezwykle istotne było skuteczne wsparcie przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie rozdysponował instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców w powiecie pszczyńskim na kwotę ponad 47 mln zł, dzięki czemu ochronionych zostało niemal 11 tysięcy miejsc pracy. To istotne wsparcie dla dużej liczby mieszkańców.

- Dziękuję członkom Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za to, że jesteśmy wspierającym się zespołem, Radzie Powiatu - za współpracę dla dobra naszych mieszkańców, a pracownikom starostwa i powiatowych jednostek za pracę, która zmierza do zaspokajania potrzeb mieszkańców i starania o ciągły rozwój naszego powiatu. Szczególne podziękowania kieruję również do włodarzy gmin powiatu pszczyńskiego. W drugiej części kadencji nie zwolnimy tempa, realizując inwestycje i projekty, które poprawią jakość życia w naszym powiecie - dodaje.

ar / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.