pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 24 maja 2021
 • 26 maja 2021
 • wyświetleń: 5227

Pszczyński szpital szuka personelu różnych specjalizacji

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Szpi­tal pode­jmie współpracę z przed­staw­icielami różnych zawodów medycznych.

szpital w Pszczynie - 25.01.2019
Pszczyński szpital szuka personelu różnych specjalizacji · fot. pless.pl


- Nasza placówka stale się rozwija i posz­erza wach­larz pro­ponowanych świad­czeń zdrowot­nych. Rozwój w ochronie zdrowia nie jest możliwy bez zgranego, sil­nego zespołu. Dlat­ego też staramy się rozbu­dowywać i scalać nasz zespół, żeby podążać za wyzwa­ni­ami, jakie stawia współczesna medy­cyna i nowoczesna opieka nad pacjentami - czytamy w komunikacie pszczyńskiego szpitala.

Kogo potrzeba? • lekarzy różnych spec­jal­ności, szczegól­nie: neu­rologów, neona­tologów, internistów, chirurgów, geriatrów, anestezjologów, ortopedów,
 • pielęg­niarek do pracy w odd­zi­ałach szpi­tal­nych (zachowaw­czych i zabiegowych),
 • położnych do pracy w Odd­ziale Ginekologiczno-​Położniczym i Neonatologicznym,
 • ratown­ików do pracy w Izbie Przyjęć i w odd­zi­ałach szpitalnych,
 • opiekunów medy­cznych do pracy w odd­zi­ałach szpi­tal­nych i w Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym.


Co oferuje placówka? • sta­bilne zatrud­nie­nie w dowol­nej formie (umowa o pracę, umowa kon­trak­towa, umowa zlecenie)
 • elasty­czny czas pracy - możli­wość dos­tosowa­nia godzin i wymi­aru czasu pracy,
 • atmos­ferę part­nerstwa w zes­pole terapeutycznym,
 • wewnętrzny sys­tem szkoleń,
 • możli­wość uzyska­nia wspar­cia w zakre­sie roz­woju kompetencji,
 • pracę w zgranym zes­pole i przy­jaznym środowisku,
 • ubez­piecze­nie grupowe na pref­er­en­cyjnych warunkach,
 • opiekę prawną.


Czego oczeku­je? • kwal­i­fikacji potwierd­zonych odpowied­nim doku­mentem (prawo wykony­wa­nia zawodu, dyplom specjal­isty, doku­ment potwierdza­jący kwal­i­fikacje opiekuna medy­cznego, itd.),
 • odpowiedzial­ności, empatii i umiejęt­ności pracy w zespole,
 • chęci roz­woju zawodowego.


Jeśli jesteś zainteresowany, to zadzwoń: 32 214 83 00, albo napisz: kancelaria@szpital.pszczyna.pl lub
naczelna.pielegniarka@szpital.pszczyna.pl.

ar / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj