pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 21 maja 2021
 • wyświetleń: 2339

PUP Pszczyna: będzie można składać kolejne wnioski

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ogłosił nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP w Pszczynie poinformował, że od 24 do 26 maja prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się maksymalnie o 25 tys. zł dofinansowania w ramach:
 • środków Funduszu Pracy,
 • projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Od 31 maja do 2 czerwca będzie można składać wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W tym przypadku także można wnioskować maksymalnie o dotacje w wysokości 25 tys. zł. Nabór będzie prowadzony w ramach:
 • programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy,
 • projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


Wnioski można składać:
 • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - przez portal Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia wybierając wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU) otwiera się w nowym oknie - (zalecane),
 • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Pracy w Pszczynie na platformie ePUAP (/PUPPszczyna),
 • pisemnie - w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23,
 • pisemnie - tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna - przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentów do urzędu.


Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami, które są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.