Reklama

Wiadomości

  • 20 maja 2021
  • 21 maja 2021
  • wyświetleń: 16760

Zarzuty dla biegłych rewidentów Henryka K.

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (12 maja 2021 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji dokonali zatrzymania dwóch biegłych rewidentów - kolejnych podejrzanych w śledztwie przeciwko Henrykowi K.

W toku postępowania wyjaśniane są okoliczności szeregu przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w Pszczynie i innych spółek, które pozostawały w dyspozycji podejrzanego Henryka K. W dniu zatrzymania przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania i kancelarii biegłych rewidentów. W toku czynności zabezpieczono dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Andrzejowi M. i Michałowi M. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Ponadto Andrzejowi M. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych oraz tzw. zbrodni Vatowskiej kwalifikowane z art. 271a par. 1 kk w zw. z art. 277a par. 1 k.k. i art. 273 k.k.,

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że podejrzani z racji swoich kompetencji wynikających z wykonywania zawodu biegłego rewidenta, brali czynny udział w kreowaniu nierzetelnych wyników finansowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Prokurator zarzucił Andrzejowi M. m.in. współudział w wystawieniu w latach 2014 - 2017 łącznie 1835 stwierdzających nieprawdę faktur VAT o łącznej wartości brutto ponad 683 milionów złotych.

Biegły rewident trafił do aresztu

Na wniosek prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach Sąd zastosował wobec podejrzanego Andrzeja M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec Michała M. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi i świadkami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenie w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta.

Trwa procedura ekstradycyjna Henryka K.

Z uwagi na ustalenie, że podejrzany Henryk K. opuścił terytorium Rzeczpospolitej, na wniosek prokuratora postanowieniem z 11 marca 2020 roku Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni od chwili zatrzymania. Wobec niemożliwości wykonania z Henrykiem K. czynności procesowych, podejrzany poszukiwany był listem gończym, a także międzynarodowym listem gończym, jak również europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Henryk K. pod koniec lipca 2020 r. został zatrzymany na lotnisku w Buenos Aires na terenie Argentyny, przez funkcjonariuszy tamtejszych służb. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji skierowano wniosek o ekstradycję podejrzanego do Polski. Aktualnie podejrzany pozostaje w dyspozycji władz argentyńskich, które zastosowały wobec niego areszt domowy. Trwa postępowanie ekstradycyjne.

Dotychczas zarzuty w śledztwie usłyszało 16 osób, z czego wobec części podejrzanych stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań i zarzutów.

BM / pless.pl

źródło: Prokuratura Krajowa

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zakłady Mięsne Henryk Kania" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Zakłady Mięsne Henryk Kania

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Zakłady Mięsne Henryk Kania" podaj