pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 maja 2021
  • 20 maja 2021
  • wyświetleń: 2650

Gmina Pszczyna dofinansuje kastrację i sterylizację zwierząt

Mieszkańcy gminy Pszczyna, będący właścicielami psów i kotów mogą ubiegać się o dofinansowanie kastracji i sterylizacji zwierząt. Jedno gospodarstwo domowe może zgłosić maksymalnie jedno zwierzę w danym roku.

- W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych, a także w ramach propagowania ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych gmina Pszczyna dofinansuje kastrację i sterylizację psów i kotów. Gmina pokrywa koszt zabiegu w wysokości 100 zł za jedno zwierzę - mówi Waldemar Lipus, kierownik Referatu Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pszczynie. - Warunkiem uzyskania dofinansowania jest oznakowanie zwierzęcia mikroczipem i zarejestrowanie w elektronicznym systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - wyjaśnia.

Psy i koty właścicielskie, które do tej pory nie zostały oznakowane mikroczipem, w dniu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji będą dodatkowo nieodpłatnie oznakowane w ramach programu gminnego (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel). Decyzja o kwalifikowaniu i przeprowadzeniu kastracji i sterylizacji zwierząt każdorazowo należy do lekarza weterynarii, wykonującego zabieg.

W celu wzięcia udziału w akcji, właściciel zwierzęcia powinien złożyć do Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przesyłać pocztą (na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna) wniosek z dołączonym dokumentem wydanym przez przychodnię weterynaryjną, potwierdzającym wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji, wraz z informacją o oznakowaniu zwierzęcia mikroczipem.

Co ważne, gmina Pszczyna pokrywa część kosztów zabiegu kastracji lub sterylizacji w wysokości 100 zł za jedno zwierzę. Wszystkie pozostałe koszty, np. transportu, opieki pooperacyjnej, leków, ubranka zabezpieczającego ranę pooperacyjną, kołnierza pokrywa właściciel zwierzęcia. Opłaty należy dokonać u wykonującego zabieg lekarza weterynarii.

O kwalifikacji uczestników akcji dofinansowania kastracji i sterylizacji zwierząt decyduje kolejność składania wniosków, które rozpatrywane będą przez Referat Rolnictwa.

Akcja dofinansowania zabiegów będzie trwała do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu akcji. Wnioski wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie zabiegu należy składać do Urzędu Miejskiego w Pszczynie w terminie od 19 kwietnia do 10 grudnia 2021 r.

Wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracji / sterylizacji psa lub kota

BM / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.