pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 8 maja 2021
  • 24 maja 2021
  • wyświetleń: 7828

Gmina na razie nie przewiduje powiększenia parkingu przy Bielskiej

Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz zwrócili się do burmistrza z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu rozbudowę istniejącego parkingu przy ul. Bielskiej w kierunku ul. Marii Skłodowskiej-Curie o "zielone miejsca parkingowe" oraz odpowiednie oznakowanie przedmiotowego parkingu. Pismo wystosowali z uwagi na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne na osiedlu Siedlice (budowa nowej siedziby PCKul-u), aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego pobliskich osiedli. Jak czytamy w odpowiedzi w związku z faktem, że planowana inwestycja spełnia wymagania w zakresie miejsc parkingowych, na obecnym etapie nie przewiduje się powiększenia parkingu przy ul. Bielskiej.

Parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 6.05.2021
Parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 6.05.2021 · fot. BM / pless.pl


Propozycja radnychParking znajdujący się przy ul. Bielskiej posiada około 152 miejsca parkingowe na samochody osobowe, które w dużej części są codziennie użytkowane, nie wspominając o weekendach. Radni zauważają, że z uwagi na brak odpowiedniego oznakowania z niniejszego parkingu korzystają również samochody ciężarowe, tiry. Ponadto nie jest on dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

W związku z tym zawnioskowali do burmistrza o zmianę organizacji ruchu poprzez właściwe oznakowanie wjazdu oraz wyjazdu zarówno od strony ul. Bielskiej, jak i Marii Skłodowskiej-Curie. Zasygnalizowali również potrzebę oznakowania specjalnych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla rodzin z dziećmi. Podkreślili, iż na 152 miejsca, nie ma ani jednego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Radni Gardiasz i Szklorz zwrócili się także o odpowiednie oznakowanie całego "parkingu miejskiego" oraz zamieszczenie regulaminu z jego korzystania. Ich zdaniem należy opracować spójny system identyfikacji miejsc parkingowych (parkingów) na terenie gminy oraz odpowiednie oznakowanie miejsc jak i dojazdu do nich.

Parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 6.05.2021
Parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 6.05.2021 · fot. BM / pless.pl


- Wnosimy o rozbudowę istniejącego parkingu o "zielone miejsca parkingowe" z zachowaniem istniejących drzew - piszą radni Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz i tłumaczą: - Zielony parking stanowiłby przestrzeń przeznaczoną pod parkowanie samochodów, której podstawy nie stanowi powierzchnia wybetonowana, ale zielona w postaci pełnego trawnika lub trawy, która wyrasta np. z płyt ażurowych (brak konieczności budowy kanalizacji deszczowej).

Zdaniem radnych istnieje również potrzeba utworzenia parkingu dla rowerów - przestrzeni dla rowerzystów, którzy mogliby zostawić rower i skorzystać np. z komunikacji publicznej. Wnioskodawcy domagają się także kontynuacji nasadzeń drzew wzdłuż ul. Bielskiej oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Proponowana przez radnych lokalizacja "zielonego parkingu miejskiego"
Proponowana przez radnych lokalizacja "zielonego parkingu miejskiego"


Proponowana przez radnych lokalizacja "zielonego parkingu miejskiego"
Proponowana przez radnych lokalizacja "zielonego parkingu miejskiego" · fot. BM / pless.pl


- Jesteśmy świadomi, iż powyższego zadania nie ma aktualnie w budżecie gminy Pszczyna, jednak z uwagi na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne na osiedlu Siedlice, aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego pobliskich osiedli, zasadnym jest jak najszybsze rozpoczęcie działań w przedmiotowym zakresie - argumentują radni.

Odpowiedź burmistrzaOdnosząc się do konieczności rozbudowy ww. parkingu w związku z planowaną inwestycją budowy nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury burmistrz poinformował, iż zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, będącą załącznikiem do decyzji Starosty Pszczyńskiego w sprawie pozwolenie na budowę, nr decyzji AB-V.6740.1518.2019 z 22 maja 2020 r. obsługę komunikacyjną inwestycji zapewniają drogi gminne: ul. Jagiełły i ul. Bednorza. Zaprojektowano dwa wjazdy na teren działki: jeden od strony ul. Jagiełły (podjazd dla wyładunku do magazynu dla sal widowiskowych), a drugi od ul. Bednorza (parking na 51 miejsc samochodów osobowych). Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęto: 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników, dodatkowo 1 miejsce postojowe na 15 zatrudnionych pracowników (obiekt usług publicznych) oraz dla obiektów sportowych i usług turystyki - 5 miejsc parkingowych na 100 użytkowników. Na zaprojektowanym parkingu zaplanowano usytuowanie 15 stojaków rowerowych.

- Na tym etapie realizacji zaplanowanej inwestycji, zatwierdzona i uzgodniona dokumentacja projektowa dotycząca budowy Sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, spełnia wymagania w zakresie ilości miejsc parkingowych - informuje Dariusz Skrobol.

Burmistrz odniósł się także do pozostałych zaproponowanych przez radnych działań. Wyjaśnił, że wjazd od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie jest oznakowany za pomocą znaku B-5 "zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych". Od strony ul. Bielskiej brak jest ograniczeń. Oznakowanie w tym zakresie zostanie uzupełnione w terminie do dwóch tygodni.

Parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 6.05.2021
Parking przy ul. Bielskiej w Pszczynie - 6.05.2021 · fot. BM / pless.pl


Ponadto zlecono wyznaczenie, za pomocą odpowiedniego oznakowania, dwóch miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami. Prace w tym zakresie zostaną wykonanie do miesiąca i będą zależały od panujących warunków pogodowych. Jednocześnie burmistrz podkreślił, że Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310 z późn. zm.) nie określa oznakowania miejsc postojowych dla rodzin z dziećmi.

W odniesieniu do wniosku radnych o umieszczenie odpowiedniego oznakowania całego "parkingu miejskiego" oraz zamieszczenie regulaminu z jego korzystania Dariusz Skrobol odpowiedział, że bezpłatny parking miejski ogólnodostępny nie wymaga regulaminu, a korzystanie z niego odbywa się na zasadach ogólnych.

- W związku z faktem, że planowana inwestycja spełnia wymagania w zakresie miejsc parkingowych, na obecnym etapie nie przewiduje się powiększenia parkingu przy ul. Bielskiej oraz zwiększenia nasadzeń drzew wzdłuż ul. Bielskiej i Marii Skłodowskiej-Curie. W przyszłości, jeśli nastąpi konieczność rozbudowy parkingu, nowe nasadzenia zostaną ujęte w projekcie inwestycji - zakończył burmistrz.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.