pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 13 kwietnia 2021
 • wyświetleń: 2264

Uwaga! Ptasia grypa - Jarząbkowice obszarem zagrożonym

W związku z wykryciem na terenie powiatu cieszyńskiego ogniska ptasiej grypy, wojewoda śląski wydał 9 kwietnia rozporządzenie w sprawie zwalczania zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego, wyznaczając tzw. obszar zapowietrzony i obszar zagrożony wystąpieniem kolejnych zachorowań. Na terenie powiatu pszczyńskiego w obszarze zagrożonym znalazło się sołectwo Jarząbkowice w gminie Pawłowice.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody śląskiego na terenie Jarząbkowic obowiązują specjalne nakazy i zakazy mające na celu zwalczanie grypy ptaków:

Na obszarze zagrożonym wojewoda nakazuje: • Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.


Na obszarze zagrożonym zakazuje się: • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstw drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 • Nakazów nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki. Wspomnianych wyżej zakazów nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.


Nakazy i zakazy wymienione w rozporządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające na obszarze zagrożonym - Jarząbkowic i stosuje się je do dnia 2 maja 2021 r.

ar / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.