pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 7 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 2259

OSP w Kobiórze będzie mieć remizę z prawdziwego zdarzenia

Decyzją wojewody przekazano gminie Kobiór warsztat po byłej bazie transportu leśnego na cele nowej remizy. W ostatnim czasie pozyskano dotację w kwocie 850 000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na adaptację warsztatu na nowoczesną remizę oraz dotację i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację tego obiektu.

OSP Kobiór, remiza
Wizualizacja: tak będzie wyglądać remiza OSP w Kobiórze · fot. UG Kobiór


Od pewnego czasu kobiórscy strażacy mogą mieć powody do zadowolenia. Najpierw nowy wóz bojowy za kwotę ponad 773 tysiące zł pozyskany dzięki skumulowaniu dofinansowań z kilku instytucji w tym 250 tysięcy zł z gminy Kobiór. Następnie decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu z dniem 1 maja 2020 roku kobiórskiej OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Potem w grudniu ubiegłego roku decyzja Wojewody Śląskiego o Przekazaniu na rzecz gminy Kobiór (tzw. komunalizacji) warsztatu po byłej bazie transportu leśnego na cele nowej remizy. W ostatnim czasie pozyskanie dotacji w kwocie 850.000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na adaptację warsztatu na nowoczesną remizę. Wreszcie możliwość dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację tego obiektu.

Taka "kumulacja" nie jest wynikiem szczęśliwego trafu, lecz wieloletnich starań gminy Kobiór oraz władz Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwieńczeniem będzie wykonanie przebudowy pozyskanego obiektu i stworzenie godnych warunków do funkcjonowania naszej straży.

Projekt modernizacji budynku remizy zakłada utworzenie dwóch garaży dla wozów bojowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego dla strażaków i pracownika zarządzania kryzysowego, kompleksowej termomodernizacji i wyposażeniu obiektu w niezbędne instalacje w tym nowego systemu alarmowego. Ponadto miejsca parkingowe dla strażaków oraz budowa systemu gwarantującego odpowiednie ciśnienie wody w hydrantach. Dokumentacja projektowa jest już na ukończeniu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę latem zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Zakończenie prac planuje się na 2022 rok.

ar / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.