pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 1 kwietnia 2021
  • 6 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 12316

Gmina zrezygnowała z planów wdrożenia gospodarki wodorowej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Gmina Pszczyna zrezygnowała z wdrażania gospodarki wodorowej. Stanowisko w tej sprawie przedstawił burmistrz Dariusz Skrobol podczas konferencji organizowanej przez Fundację Centrum PPP, Fundację Veolia Polska oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Radny Arkadiusz Gardiasz złożył interpelację, w której poprosił o wyjaśnienia dotyczące rezygnacji z udziału w projekcie. Burmistrz odpowiada, że decyzja ta została podjęta po konsultacji z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej oraz ze względu na brak określenia szczegółów dotyczących kosztów, obowiązków gminy i bezpieczeństwa tej technologii dla środowiska.

Reklama

wodór
Burmistrz wycofał się z planów wdrażania gospodarki wodorowej w gminie Pszczyna


Przypomnijmy, że końcem września burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol podpisał umowę intencyjną, która miała pozwolić na wdrożenie gospodarki wodorowej na terenie naszej gminy. - Cieszę się, że będziemy liderem w nowych rozwiązaniach technologicznych czystego powietrza - komentował po podpisaniu dokumentów. Prawie całe przedsięwzięcie miało być sfinansowane ze środków Unijnych. Realizacja projektu miała pozwolić na zredukowanie smogu, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców prądu i gazu, stworzenie nowych możliwości dla innowacyjnego i ekologicznego przemysłu. Dodatkowo wodór miał być stopniowo wprowadzany jako paliwo w transporcie publicznym. W październiku odbyło się spotkanie internetowe w temacie wdrożenia gospodarki wodorowej. Wówczas burmistrz informował, że ważnym krokiem jest poparcie wniosku przez polskie Ministerstwo Rozwoju w Komisji Europejskiej oraz, że trwa tworzenie grup roboczych.

Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykułach: [WIDEO] W gminie Pszczyna zostanie wdrożona gospodarka wodorowa oraz Kolejny krok w stronę wdrożenia gospodarki wodorowej w gminie Pszczyna.

Niedawno stanowisko o rezygnacji z wdrażania gospodarki wodorowej w naszej gminie burmistrz zaprezentował podczas konferencji organizowanej przez Fundację Centrum PPP, Fundację Veolia Polska oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Spotkanie odbyło się w trybie on-line w lutym.

- Wielokrotnie w mediach informowano o tym, że Pszczyna ma ogromną szansę wdrożenia technologii wodorowej. Niestety od wspomnianej konferencji do dnia dzisiejszego brak jest jakiejkolwiek informacji na temat powodów rezygnacji z projektu o wartości około 800 mln zł - pisze Arkadiusz Gardiasz w treści interpelacji.

Arkadiusz Gardiasz poprosił o przedstawienie założeń przedsięwzięcia i powodów rezygnacji z udziału w projekcie wdrożenia gospodarki wodorowej w gminie Pszczyna, przedstawienia treści umowy intencyjnej, którą burmistrz podpisał ze spółką SBB Energy S.A., spółką Veolia Energia Polska SA oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, w zakresie technologii wodorowych oraz opracowania koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację wodoru, który może zostać wykorzystany między innymi na potrzeby ciepłownictwa systemowego. Poprosił też o stanowisko rady nadzorczej i zarządu Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie w sprawie przedmiotowego projektu, a także o protokoły ze spotkań organizowanych w ramach przedsięwzięcia.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pojawiła się odpowiedź burmistrza na interpelację, w której czytamy:

- W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące projektu wdrożenia gospodarki wodorowej w gminie Pszczyna udzielam następujących wyjaśnień: 30 września 2020 r. podpisany został List intencyjny pomiędzy SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu, Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Miastem Pszczyna i Regionalną izbą Gospodarczą Katowicach. Założeniem była chęć podjęcia współpracy w zakresie technologii wodorowej oraz opracowania koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację wodoru dla wskazanej lokalizacji parku technicznego. Wszystkie warunki współpracy Stron, w tym wzajemne prawa i obowiązki, miały zostać określone w umowie. Strony wzajemnie oświadczyły, że list intencyjny nie stanowi żadnych podstaw do jakichkolwiek wzajemnych roszczeń - podkreślił w dokumencie burmistrz Dariusz Skrobol.

- Strony zgodnie oświadczyły, że do czasu zawarcia ostatecznej umowy zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie informacji związanych z jego przedmiotem. Ze względu na fakt braku wskazania wysokości kosztów i braku szczegółowego określenia obowiązków gminy oraz ustalenia, czy inwestycja i produkt są bezpieczne dla środowiska, po zasięgnięciu opinii Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. podjęta została decyzja o rezygnacji gminy Pszczyna z udziału w projekcie i nie podpisania umowy o współpracy - informuje w odpowiedzi na interpelację burmistrz.

ar / pless.pl

źródło: BIP

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj