pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 26 marca 2021
  • wyświetleń: 1193

Moc inwestycji dzięki środkom zewnętrznym w gminie Pawłowice

Gmina Pawłowice sukcesywnie pozyskuje i zagospodarowuje środki zewnętrzne. Dzięki temu możliwa jest jednoczesna realizacja wielu inwestycji, projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Gdyby nie pozyskane pieniądze, część zadań musiałaby długo czekać w kolejce po pieniądze z budżetu gminy, a wielu zadań prawdopodobnie nie można by w ogóle zrealizować.

Gmina Pawłowice sukcesywnie pozyskuje i zagospodarowuje środki zewnętrzne.
Gmina Pawłowice sukcesywnie pozyskuje i zagospodarowuje środki zewnętrzne · fot. UG Pawłowice


Fundusze zewnętrzne w pierwszej kolejności kojarzą się ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Gmina dobrze wykorzystała końcówkę perspektywy unijnej 2016-2020. W ubiegłym roku zrealizowała pierwszy etap wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne (dofinansowanie unijne - 2 027 762,88 zł) oraz zagwarantowała sobie środki na drugi etap zadania (1 318 418,00 zł), aby wszystkie lampy w gminie były efektywne energetycznie. Podobnie rzecz ma się ze wsparciem dla mieszkańców na usuwanie dachowych pokryć azbestowych. W 2020 roku zakończono pierwszy etap (850 000,00 zł ) i jednocześnie gmina skutecznie wnioskowała o środki na kontynuację projektu (975 617,62 zł). Realizacja drugiego etapu rozpocznie się w 2021 roku.

Dzięki środkom unijnym w 2020 roku kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały na czterech budynkach użyteczności publicznej: Centrum Kultury, Domu Kultury, Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących (661 376,50 zł), a w 2021 będzie budowany nowoczesny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (1 273 257,53 zł).

Nowe oświetlenie wzdłuż ul. Spacerowej w Pawłowicach
Nowe oświetlenie wzdłuż ul. Spacerowej w Pawłowicach · fot. UG Pawłowice


Pieniądze unijne wspierają również działania edukacyjne, m.in. szkolenia zawodowe dla uczniów pawłowickiego technikum (398 346,87 zł) i projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Golasowicach (248 545,47 zł).

Kilka złożonych przez gminę wniosków o dofinansowanie nie zostało jeszcze rozstrzygniętych: przebudowa pracowni z ZSO, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej czy wsparcie ze środków województwa śląskiego przebudowy ul. Klonowej w ramach dofinansowań dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Część ubiegłorocznych wniosków było efektem epidemii i uruchomienia m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie otrzymała przebudowa Szkoły Podstawowej w Warszowicach (1 800 000,00 zł) i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach (618 349,00 zł).

Budowa placu zabaw i ścieżek edukacyjnych w Pielgrzymowicach
Budowa placu zabaw i ścieżek edukacyjnych w Pielgrzymowicach · fot. UG Pawłowice


Dzięki wnioskom złożonym do Fundacji JSW w ubiegłym roku wsparcie otrzymał np. Bieg Pawłowicki (15 000,00 zł), doposażenie placu zabaw w Parku im. Ks. prof. Stanisława Pisarka (49 000,00 zł), budowa placu zabaw ze ścieżkami edukacyjnymi, oświetleniem i monitoringiem w Pielgrzymowicach (49 500,00 zł) czy badania dla mieszkańców wykrywające boreliozę (49 500,00 zł). Pieniądze z fundacji pozwoliły też Gminnej Bibliotece Publicznej wydać album ze starymi fotografiami (18 000 zł). W 2021 roku złożono kolejne wnioski, a większość z nich ma na celu wesprzeć gminne szkoły i przedszkola w innowacyjny sprzęt elektroniczny.

Gminny budżet zasilają też środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Część z nich to pożyczki, które trzeba spłacić, ale dzięki wsparciu niektóre zadania gmina może realizować w szerszym zakresie, np. dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów nie spełniających obowiązujących wymagań ekologicznych.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.