pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 17 marca 2021
  • wyświetleń: 1022

Dwie umowy o pracę - czy to zgodne z przepisami?

Materiał partnera:

Niektóre sytuacje życiowe skłaniają nas do poszukiwania dodatkowych źródeł zarobku. Oczywiście nie da się całego życia spędzać w pracy, jednak wiadomo, że czasami jest okazja lub potrzeba podjęcia dodatkowej pracy. Wówczas zwykle zadajemy sobie pytanie, czy można mieć dwie umowy o pracę. A może trzeba zawrzeć jakiś inny stosunek cywilnoprawny? Artykuł ten rozwieje wiele wątpliwości związanych z zawarciem dwóch (lub więcej) umów o pracę.

Dwie umowy o pracę - czy to zgodne z przepisami?


Dwie umowy o pracęPo analizie przepisów prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu pracy, należy dojść do wniosku, że możliwe są dwie umowy o pracę. Przepisy nie regulują tej kwestii, pozostawiając decyzję samemu pracownikowi. A zatem odpowiedź na pytanie, czy można mieć dwie umowy o pracę - jest twierdząca. Trzeba jednak wziąć pod uwagę nie tyle aspekty prawne, ile raczej psychofizyczne. Praca na dwóch etatach, zwłaszcza pełnych, oznacza bowiem większość doby spędzonej na pracy zawodowej. Z punktu widzenia zdrowia i równowagi życiowej jest to raczej rozwiązanie doraźne, na krótką metę.

Należy także mieć na uwadze, że dwie umowy o pracę dotyczą zawarcia ich z dwoma pracodawcami. Trzeba tylko pamiętać o tym, że dwie umowy o pracę na pełen etat nie mogą kolidować ze sobą w zakresie godzin pracy. Zgodnie bowiem z art. 129 ustawy Kodeks pracy "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy". Nie da się bowiem być fizycznie w dwóch miejscach jednocześnie.

Jeśli chodzi o zawarcie dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą, to jest to raczej sytuacja wyjątkowa. Zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego podstawową zasadą jest zawieranie z danym pracownikiem jednego stosunku pracy. W razie potrzeby dodatkowe godziny pracy można rozliczać w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zawarcie dwóch umów o pracę z jednym pracodawcą możliwe jest jednak, jeżeli rzeczywiście dany pracownik wykonuje obowiązki na dwóch różniących się od siebie stanowiskach. Należy jednak pamiętać, że naprawdę rodzaj wykonywanej pracy musi być różny oraz różnić się musi zakres obowiązków na danym stanowisku.

Zawarcie z jednym pracownikiem dwóch umów jest zatem teoretycznie dopuszczalne. Ma uzasadnienie, jeśli pracownik wykonuje różne czynności w różnym czasie. Zdarza się także zawarcie dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem w sytuacji realizacji jakiegoś czasowego projektu. Warto też pamiętać, że ze swoim pracodawcą można zawrzeć również umowę o dzieło czy umowę-zlecenie.

Ile można mieć umów o pracę?Jak już wspomniano, nie ma specjalnego limitu dla zawieranych umów o pracę. Decyduje o tym sam pracownik. On sam ustala, ile czasu chce poświęcać na pracę zawodową. Można zatem zdecydować o tym, ile się ma umów o pracę. Oczywiście należy wziąć pod uwagę inne potrzeby człowieka, ustalając wymiar stosunku pracy.

Można także pracować na dwa pełne etaty. Nieraz jednak dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dodatkowej umowy cywilnoprawnej. Do takich umów należy przede wszystkim umowa o dzieło czy umowa-zlecenie. Zawarcie ich może być dobrą opcją zdobycia dodatkowych dochodów w czasie wolnym.

Bibliografia: