pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 1 marca 2021
  • wyświetleń: 1320

Pawłowice: dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków

W gminie Pawłowice od 1 marca można składać wnioski o dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, które nie posiadają technicznych i ekonomicznych możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz w najbliższych latach nie jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla tych nieruchomości.

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7.000,00 zł. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę, z osadem czynnym lub złożem biologicznym lub hybrydowej (działającej na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego), spełniającej wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy również z zakup materiałów do podłączenia oczyszczalni z budynkiem mieszkalnym i usługę jej instalacji w tym wykonanie robót ziemnych.

Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Szczegółowe informacje ujęte są w regulaminie dotacji do inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pawłowice stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice NR XXIV/254/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, muszą złożyć wniosek o udzielenie dotacji w Urzędzie Gminy Pawłowice. Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji.

Więcej informacji można również uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem 32 47 56 331 lub 32 47 56 328.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.