pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 2 marca 2021
  • wyświetleń: 3800

PKP PLK o pracach modernizacyjnych w Piasku i zmianach na przejazdach

Barbara Psik, sołtys Piasku, a zarazem radna Rady Miejskiej w Pszczynie, wystosowała do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapytanie w sprawie prowadzonych inwestycji oraz kwestii przejazdów kolejowych.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Dworcowej w Piasku
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Dworcowej w Piasku · fot. pless.pl


- W związku z wieloma pytaniami mieszkańców dotyczącymi realizacji przez PKP PLK S.A. projektu pn. "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice - Dziedzice - Zabrzeg" na terenie Piasku oraz kwestii przejazdów kolejowych, przekazuję informacje otrzymane w ww. zakresie - poinformowała Barbara Psik na facebookowym profilu sołectwa.

Jak czytamy w odpowiedzi, w ramach wskazanego wyżej projektu, trwają prace związane z pozyskaniem dodatkowej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. - Kolejnym działaniem będzie uzyskanie decyzji i pozyskanie pozwolenia na budowę dla odcinka LOT-u B tj. Tychy - podg. Most Wisła. Na chwilę obecną projekt znajduje się na liście rezerwowej w propozycji aktualizacji KPK (poz 1.154), planowany jest do realizacji w ramach instrumentu finansowego CEF (Connecting Europe Facility). Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zostanie złożony wniosek o dofinansowanie omawianej inwestycji, tym samym nie jesteśmy w stanie podać terminu zawarcia umowy o dofinansowanie. Dodatkowo też, nie wiemy czy omawiana inwestycja będzie realizowana, jeżeli nie uzyska dofinansowania. Po uzyskaniu finansowania niezwłocznie powiadomimy o planowanym terminie realizacji przedmiotowej inwestycji - pisze Marek Kuśka, dyrektor projektu w PLK.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Dworcowej w Piasku
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Dworcowej w Piasku · fot. pless.pl


Prace modernizacyjne w Piasku planowane są w związku z modernizacją linii kolejowej nr 139, szlak Tychy - Most Wisła. W piśmie wskazano, że projektuje się przystosowanie linii kolejowej, w tym peronów, do kursowania taboru pasażerskiego z prędkością maksymalną 160 km/h. - Na przedmiotowym szlaku zlokalizowany jest przystanek osobowy PO Piasek w km 31.597 LK 139, który w ramach prac zostanie wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe naprzemianległe o długości 200 m, szerokości 5 m oraz wysokości 0,76 m. Projekt zakłada budowę peronów wraz z zadaszeniem wiat peronowych oraz odwodnienia liniowego i tablic informacyjnych na przystanku osobowym Piasek. Zakres robót objętych projektem w rejonie przejazdów nie wpływa na pogorszenie warunków widoczności - tłumaczy Kuśka.

W odpowiedzi zamieszczono także zestawienie projektowanych zmian na przejazdach kolejowo-drogowych w Piasku:
  • ulica Leśna - przejazd przewidziany do likwidacji, w zamian za likwidację przejazdu zaprojektowano przebudowę ul. Kolejowej;
  • ulica Dworcowa / Słowackiego - przeznaczony jest do przebudowy i zmiany na kat. B;
  • ulica Powstańców Śląskich - zaplanowano przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego wraz z dojazdami. Przewiduje się korektę niwelety drogi w celu dostosowania do projektowanej niwelety linii kolejowej oraz zmianę na kat. B;
  • ulica Słoneczna - przejazd przewidziany do likwidacji, dojazd do zabudowań zapewni ul. Myśliwska od przejazdu Powstańców Śląskich.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.