pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 15 lutego 2021
  • wyświetleń: 1804

Samorządowcy oczekują szybkiego uruchomienia pieniędzy z UE

Około 300 samorządowców z całej Polski na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta wzięło udział w webinarium na temat Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma otrzymać niemal 60 mld euro ze środków Unii Europejskiej.

Otwierając webinarium Olbrycht przypomniał, że konieczność opracowania przez państwa członkowskie krajowych planów odbudowy wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). To główny element Next Generation EU - programu, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa.

Pula środków RRF wynosi 672.5 mld euro. Mają one być przeznaczone na wsparcie inwestycji, reform publicznych, transformacji ekologicznej i cyfrowej, przygotowania się na wypadek sytuacji kryzysowych oraz działań na rzecz dzieci i młodzieży. Pieniądze z RRF - dostępne w postaci dotacji i pożyczek - można też przeznaczać na pokrewne projekty, których realizacja rozpoczęła się 1 lutego 2020 r. lub później. Środki będą dostępne przez trzy lata.

webinarium Olbrycht


Aby skorzystać z finansowania RRF państwa członkowskie muszą opracować krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności KPO i uzyskać zgodę unijnych instytucji. Plany mają dotyczyć najważniejszych dziedzin polityki UE, tj. zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności), transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej i konkurencyjności, a także spójności społecznej i terytorialnej. Finansowanie można także otrzymać na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys i zapewniają wsparcie w przygotowaniu się do niego, oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży, w tym kształcenia i umiejętności.

Europoseł podkreślił, że w każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat i różnorodność biologiczną, a co najmniej 20 proc. - na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych

- KPO nie może łatać dziur niezałatwionych przez budżet krajowy. To ma być reakcja średnioterminowa na kryzys pandemii, ale również zmieniająca gospodarkę i uruchamiająca nowe mechanizmy gospodarcze - przypomniał Jan Olbrycht.

Starosta Barbara Bandoła uczestniczyła w webinarium na temat Krajowego Planu Odbudowy
Starosta Barbara Bandoła uczestniczyła w webinarium na temat Krajowego Planu Odbudowy - 12.02.2021 · fot. Powiat


W webinarium "Krajowy Plan Odbudowy - jakie szanse i wyzwania stoją przed polskimi samorządami?", które odbyło się w piątek, 1 lutego, wzięli udział polscy samorządowcy świadomi, przed jak wielką szansą stoi Polska oraz jednostki samorządu terytorialnego. Do dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy zostali zaproszeni specjaliści, w tym Olgierd Geblewicz z Komitetu Regionów i reprezentanci związków zrzeszających samorządy.

W ramach Funduszu Odbudowy Polska może otrzymać niemal 60 mld euro. - Jako samorządy z wielkimi nadziejami i niecierpliwością przygotowujemy się do rozpoczęcia procesu inwestowania funduszy europejskich z nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Krajowy Plan Odbudowy to potężne środki, dzięki którym liczymy na przezwyciężenie problemów wynikających z pandemii, ale także chcemy się rozwijać, sięgając po pieniądze na poprawę infrastruktury komunikacyjnej, bezpieczeństwa, transformację ekologiczną czy cyfrową - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Polscy samorządowcy przygotowali list otwarty do Premiera polskiego rządu w tej sprawie. - Oczekujemy natychmiastowej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy, co umożliwi uruchomienie unijnych środków dla polskiej gospodarki. Chcemy również poszerzenia dialogu dotyczącego funduszy UE z samorządami, szczególnie w zakresie kształtowania listy projektów oraz zapewnienia uczciwego i transparentnego procesu kształtowania alokacji dla regionalnych programów operacyjnych - mówi Barbara Bandoła i dodaje, że polscy samorządowcy chcą dobrze wykorzystać szansę, jaką dają unijne fundusze.

List otwarty polskich samorządowców do Premiera Rządu RP

Szanowny Panie Premierze,

Polskie samorządy z wielkimi nadziejami i niecierpliwością przygotowują się do rozpoczęcia procesu inwestowania funduszy europejskich z nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Środki finansowe w ramach funduszy polityki spójności, jak i specjalnie utworzony Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, będący podstawą Krajowego Planu Odbudowy, stwarzają ogromna szansę na przezwyciężenie obecnych problemów wynikających z pandemii Covid-19, jak i pomyślny rozwój naszych wspólnot w dłuższej perspektywie. Wiele projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury komunikacyjnej, poprawiającej bezpieczeństwo i mobilność, czy też społecznej, zapewniających dostęp do wielu niezbędnych usług, zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców naszego kraju.

Naszym zdaniem możemy osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty tylko pod warunkiem zgodnej i efektywnej współpracy administracji rządowej i samorządowej, opartej na transparentnych i uczciwych zasadach dotyczących tak podziału dostępnych środków, jak i procedur ich wdrażania.

Mając na uwadze taki właśnie pozytywny scenariusz naszej współpracy oczekujemy:

1. Natychmiastowej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy, co umożliwi uruchomienie ponad 55 mld euro dla polskiej gospodarki.
2. Poszerzenia dialogu dotyczącego funduszy UE w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, szczególnie w zakresie kształtowania listy projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3. Zapewnienia uczciwego i transparentnego procesu kształtowania alokacji dla regionalnych programów operacyjnych, ponieważ wstępny podział nie opierał się na konkretnym algorytmie, a perspektywa negocjacji "odłożonych" 7,1 mld euro, z deklarowanej 40% puli dla regionów, budzi obawy co do rzeczywistych intencji strony rządowej.
4. Uwzględnienia zjawiska dużego zróżnicowania wewnętrznego regionów, niewidocznego statystycznie z poziomu NUTS-2, które wymaga bardziej wnikliwej analizy ze względu na deklarowane przez Rząd przyjęcie zasady wyrównywania szans.
5. Wykorzystania negocjacji kontraktu programowego do zapewnienia zgodności planów inwestycyjnych Rządu i samorządów na obszarach poszczególnych województw.

Szanowny Panie Premierze, na Panu i Rządzie, ale również na polskich samorządach, spoczywa ogromna odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie szansy, jaką dają unijne fundusze, aby zapewnić mieszkańcom naszego kraju dobre i bezpieczne warunki życia, a Polsce stabilny i szybki rozwój. Zróbmy wszystko, aby procesu lokowania środków nie obciążyły zarzuty o polityczne rozdania i niesprawiedliwe traktowanie!

BM / pless.pl, źródło: Powiat, PAP MediaRoom

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.