pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 18 marca 2021
  • 21 marca 2021
  • wyświetleń: 9501

Nieruchomości położone przy ul. Basztowej trafią w ręce Muzeum

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na dokonanie na rzecz Muzeum Zamkowego darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Pszczynie przy ul. Basztowej 4-6-8. W uzasadnieniu czytamy, że takie działanie zostało podjęte w celu opieki nad nieruchomością stanowiącą zabytek w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

pszczyna,pless,park,majówka,3maja,slonecznie,stajnieksiazece,śląsk,silesia,lovesilesia,fotodnia,
Stajnie książęce w Pszczynie


Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały położona jest w Pszczynie przy ul. Basztowej 4-6-8, w strefie centralnej miasta, na terenie dawnego kompleksu zamkowego. Zabudowana jest budynkami dawnych stajni książęcych, o łącznej powierzchni użytkowej 2 975,40 m2, na które składają się: hala główna, masztalnia i pomieszczenie przyległe, budynek powozowni wraz z infrastrukturą towarzysząca, objęte projektem pn. "Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Opisane budynki są budynkami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Geneza przekazania budynków- Temat przekazania budynków miał swój początek w 2004 roku, kiedy przez marszałka Michała Czarskiego i burmistrza Henryka Studzieńskiego zawarte zostało pierwsze porozumienie w postaci listu intencyjnego. Dokument zakładał wspólne działania związane z pozyskaniem pieniędzy na remont Stajni Książęcych, w których jeszcze wtedy znajdowały się mieszkania komunalne - mówił podczas sesji burmistrz Dariusz Skrobol.

Jak dodał, następnie, już w trakcie kadencji burmistrza Krystiana Szostaka, podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, gminą Pszczyna a Komisją Europejską na pozyskanie środków finansowych w kwocie 9 milionów złotych w ramach RPO. To pozwoliło przejść do realizacji porozumień i wyremontowanie Stajni Książęcych. Niestety w tamtych latach, tj. 2006-2010, nie było możliwe uwzględnienie w tej inwestycji hali sportowej.

- Dzięki tym decyzjom i porozumieniom udało się uratować znaczną część kompleksu zamkowego w Pszczynie, poddać ją renowacji i oddać z powrotem w ręce zamku, a w rezultacie otworzyć dla publiczności. To się udało i z tego wszyscy jesteśmy dumni - komentuje Dariusz Skrobol.

Hala sportowa MORiS Pszczyna
Hala sportowa MORiS w Pszczynie · fot. BM / pless.pl


Korzyści dla mieszkańców gminyPodczas sesji radny Jacek Kubis zaproponował, by upoważnić burmistrza do podjęcia negocjacji bonifikaty dla mieszkańców gminy Pszczyna, którzy będą korzystali z tych obiektów, za symboliczną złotówkę. Jego zdaniem byłaby to swoista rekompensata za poniesione koszty w poprzednich latach przez gminę Pszczyna.

- Przekazując obiekt Urzędowi Marszałkowskiemu będziemy oczekiwać, żeby mieszkańcy mogli korzystać z niego w formach zniżkowych, a także aby gmina mogła wynajmować pomieszczenia na takich samych zasadach jak w poprzednim porozumieniach, to jest za kwoty zdecydowanie niższe aniżeli oferowane publicznie przez Muzeum Zamkowe. Będę zabiegał również o to, aby gmina mogła w tych salach organizować różnego rodzaju wydarzenia, między innymi wystawy - odpowiada burmistrz.

Basztowa, Kamienica, Oficyna Zamkowa
Kamienice przy ulicy Basztowej w Pszczynie (widok od strony Muzeum Zamkowego) · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Przyszłość dawnej ujeżdżalni oraz oficyny zamkowejJak zauważył podczas sesji Dariusz Skrobol, gminie pozostaną dwa obiekty w ramach kompleksu zamkowego. To hala sportowa MORiS, dawniej ujeżdżalnia oraz oficyna. - Chciałbym, aby jeszcze podczas tej kadencji Rada Miejska pochyliła się nad tym tematem i zastanowiła nad przyszłością tych budynków. Niestety z finansowego punktu widzenia gmina obecnie nie udźwignie kosztu remontu oficyny. Uważam, że podjęta uchwała to dobry kierunek. Jest ona dobrym przykładem na restaurację i odnowę kolejnych zabytków w porozumieniu z marszałkiem województwa - podkreślił.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Nieruchomości w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj