pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 28 stycznia 2021
  • wyświetleń: 4578

Nowa radiolatarnia w Brzeźcach poprawi nawigowanie samolotów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej stale modernizuje infrastrukturę nawigacyjną w całej Polsce. 28 stycznia Agencja wprowadziła do pracy operacyjnej nową radiolatarnię DME Pszczyna, która poprawi pokrycie nawigacyjne w południowej części Polski, wchodząc w skład infrastruktury umożliwiającej nawigowanie m.in. do lotnisk Kraków - Balice i Katowice - Pyrzowice.

Nowa radiolatarnia DME Pszczyna
Nowa radiolatarnia DME Pszczyna · fot. PAŻP


PAŻP uzyskała pozytywną decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwalającą na uruchomienie operacyjne kolejnej radiolatarni DME. Jest to ósme i ostatnie urządzenie tego typu sfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach projektu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - etap II" realizowanego przez Agencję w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie na terenie całej Polski wykorzystywanych jest 38 urządzeń DME.

DME (Distance Measuring Equipment) jest to urządzenie do pomiaru odległości. Radioodległościomierz DME pozwala załodze statku powietrznego na określenie odległości samolotu od miejsca zainstalowania DME (miejsca o znanych współrzędnych geograficznych). DME składa się z urządzenia pokładowego statku powietrznego (układ zapytujący) i urządzenia naziemnego (układ odpowiadający) przesyłających między sobą sygnały radiowe (sygnały zapytania i odpowiedzi). Na podstawie pomiaru różnicy czasu wysłania zapytania i odebrania odpowiedzi możliwe jest dokładne określenie odległości między samolotem i radiolatarnią. W przypadku uzyskania odpowiedzi z kilku stacji i wyliczenia odległości od nich, aparatura pokładowa jest w stanie określić dokładnie położenie statku powietrznego w przestrzeni. Jedna radiolatarnia DME jest w stanie jednocześnie obsługiwać do 100 statków powietrznych.

DME
fot. PAŻP


Obiekt DME Pszczyna został wybudowany w Brzeźcach i jest częścią infrastruktury nawigacyjnej zapewniającej pokrycie dla nawigacji obszarowej z dokładnością do 1 mili morskich (RNAV-1) w rejonie kontrolowanym lotnisk Kraków Babice i Katowice Pyrzowice (TMA Kraków) oraz nawigacją obszarową o dokładności do 5 mil morskich (RNAV-5) w południowej części Polski (FIR Warszawa).

Sieć radioodległościomierzy DME ma stanowić system rezerwowy dla nawigacji GNSS (nawigacji satelitarnej) oparty o urządzenia naziemne. Nawigacja satelitarna ma stać się podstawową technologią nawigacyjną w Europie i na świecie.

Obiekt przeszedł prawidłowo niezbędne testy naziemne, wdrożeniową kontrolę z powietrza oraz uzyskał niezbędne decyzje Urzędu Lotnictwa Cywilnego pozwalające na wdrożenie operacyjne z dniem 28.01.2021 r. - Inwestycje realizowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej mają fundamentalne znaczenie dla użytkowników przestrzeni powietrznej, w tym linii lotniczych i ich pasażerów. Niezmiernie ważne jest więc, aby ciągle inwestować, utrzymywać i modernizować infrastrukturę nawigacyjną stosowaną w ruchu lotniczym - informuje PAŻP.

BM / pless.pl
źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.