pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 21 stycznia 2021
  • wyświetleń: 1138

W lutym rusza program Aktywni Obywatele

W piątek, 5 lutego odbędzie się oficjalne rozpoczęcie programu Aktywni Obywatele. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony natomiast 17 marca.

program Aktywni Obywatele


Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny realizowany będzie w latach 2020-2024 przez konsorcjum w składzie:
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
  • Fundacja Edukacja dla Demokracji,
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Ma on na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie I dialog stanowią szczególną wartość.

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:
  • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego.


Oprócz konkursów grantowych zostaną przeprowadzone również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

BM / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.