pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 8 stycznia 2021
  • wyświetleń: 1824

Wójt gminy Pawłowice podsumował 2020 r. i przedstawił plany na 2021 r.

W piątek, 8 stycznia na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice opublikowane zostało podsumowanie 2020 roku. Wójt przedstawił też plany na 2021 rok.

Podsumowanie 2020 rokuTo był trudny rok, w którym ze względu na epidemię, wszystko było inaczej niż w poprzednich latach. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jak epidemia będzie się rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ będą miały na życie naszych mieszkańców. Od marca zamknięte były przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz ośrodki sportowe, a zajęcia w szkołach, ale i w wielu zakładach pracy, prowadzone były zdalnie. Niektóre firmy zostały zamknięte. Z udostępnionych nam danych wiemy, że ponad 500 mieszkańców gminy było zakażonych koronawirusem, ale nie jest to ostateczna liczba. Łączna ilość zmarłych zwiększyła się w stosunku do 2019 roku o 29 osób. Wirus był też głównym czynnikiem, który wpłynął na demografię naszej gminy. Urodziło się tylko 175 dzieci, a zmarło aż 180 osób.

Pomimo panującej pandemii wszystkie inwestycje zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane z nawiązką, a bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury wykonywane było na poziomie lat ubiegłych. Rozszerzono zakres kursowania gminnej komunikacji autobusowej o dodatkowe linie z Krzyżowic do Żor, z Pawłowic do Bąkowa oraz wydłużono linię z Pielgrzymowic do Zebrzydowic, natomiast ze względu na lockdown niektóre kursy zostały ograniczone.

Sukcesem zakończyły się starania o lokalizację pogotowia ratunkowego na terenie naszej gminy i zapaliło się zielone światło dla uruchomienia w gminie Pawłowice pasażerskich linii kolejowych z Gliwic do Wisły oraz z Jastrzębia-Zdroju do Katowic. Natomiast Centralny Port Komunikacyjny zrezygnował z wariantu poprowadzenia szybkiej kolei przez naszą gminę.

Na poziomie lat ubiegłych były finansowane inicjatywy kulturalne, sportowe, wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Ponad milion złotych dofinansowania trafiło do 33 rodzin z przeznaczeniem na wymianę dachu z pokryciem azbestowym, a ponad milion trzysta tysięcy złotych na wymianę 178 kotłów niespełniających norm emisji spalin.

Z głównych zadań drogowych zrealizowanych w 2020 roku należy wymienić: budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach, ul. Zapłocie w Pawłowicach oraz drogi gospodarcze wraz z oświetleniem wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Pawłowicach, ul. Kolejową i gospodarczą wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Warszowicach, ścieżkę edukacyjną przez las w Pniówku oraz rozpoczęcie prac przy ul. Górniczej i parkingu przy ul. Wodzisławskiej na osiedlu. W ubiegłym roku na terenie naszej gminy rozpoczęła się największa inwestycja drogowa ostatnich lat, finansowana w ramach naprawy szkód górniczych, a mianowicie budowa mostu na rzece Pszczynce wraz z rondem i nowym układem komunikacyjnym w Krzyżowicach. Trwa również przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej wraz z mostem nad linią kolejową w Pawłowicach.

Staraniem i za pieniądze gminy została wybudowana sygnalizacja świetlna na drodze szybkiego ruchu koło "źródełka" w Pawłowicach. Ponadto wykonano trzy duże projekty na budowę dróg gminnych tj. ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach, ul. Podlesie w Pielgrzymowicach oraz ul. Górka w Pawłowicach. Wymieniono też ponad tysiąc lamp sodowych na ledowe oraz wybudowano 142 nowe punkty świetne na drogach gminnych, powiatowych i krajowych. Te działania, jak i budowa czterech kolejnych dużych instalacji fotowoltaicznych dla szkół i domów kultury, pozwoliły zniwelować drastyczny wzrost cen energii elektrycznej kupowanej przez gminę.

Zakończono budowę kanalizacji i wodociągu na ul. Cieszyńskiej oraz rozpoczęto budowę kanalizacji na ul. Borowej w Pielgrzymowicach. Z najważniejszych inwestycji kubaturowych w 2020 roku należy wymienić rozbudowę przedszkoli w Warszowicach i Pawłowicach, modernizację Szkoły Podstawowej w Warszowicach oraz rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej z biblioteką w Golasowicach.

Kontrole systemowe prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli i Regionalną Izbę Obrachunkową oraz kontrole indywidualne w związku ze zgłoszeniami radnych i mieszkańców do instytucji nadzoru i prokuratury potwierdziły prawidłowe działania Urzędu Gminy i gminnych jednostek. Za osiągnięcia w dziedzinie gospodarności i zrównoważonego rozwoju gmina Pawłowice została wyróżniona 2 miejscem w województwie śląskim oraz 26 miejscem w kraju. W 2020 roku gmina została również wyróżniona w szóstej edycji konkursu "Gmina na 5!" badającego zachowania gminy w zakresie obsługi przedsiębiorców.

Plany na 2021 rok15 grudnia 2020 roku przedstawiłem radzie gminy proponowane wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 135 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat kwota ta dwukrotnie wzrosła. Stąd też jesteśmy w stanie finansować bieżące utrzymanie gminy, w tym realizować zadania oświatowe, komunikacji, oświetlenia, bieżącego utrzymania dróg, bezpieczeństwa, dostawy wody, odbioru ścieków oraz odpadów. W tym roku nadal będziemy wymieniać zniszczone odcinki nawierzchni dróg gminnych. Dotacje gminy na realizację zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu zostały zwiększone w stosunku do lat ubiegłych. W budżecie pozwoliliśmy sobie na zaplanowanie zwiększonej ilości inwestycji dzięki rezerwie finansowej, która zapewni płynność finansową.

Wybudowane studnie głębinowe i stacje uzdatniania wód podziemnych przynoszą nam wymierne korzyści zdrowotne i materialne. Woda ze studni głębinowych w Golasowicach zostanie zasilona nową studnią głębinową oraz z dodatkowego zbiornika retencyjnego. Dostarczenie wody głębinowej w 100 % zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców, a koszt jej produkcji będzie znacznie niższy od dostarczanej z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Dzięki tym staraniom w najbliższych latach cena wody w gminie Pawłowice nie powinna ulec znacznym podwyżkom. Dotychczas cena dostarczanej przez nas wody jest najniższa w całym regionie. Nasze gminne wodociągi i kanalizacja mają ponad 500 kilometrów długości i nadal będą rozbudowywane na ul. Borowej w Pielgrzymowicach, a w pozostałych sołectwach stare rurociągi stalowe będą sukcesywnie wymieniane na rurociągi z tworzyw sztucznych.

Dzięki zakwalifikowaniu się naszych wniosków na dotacje z budżetu unijnego w wysokości ponad 7 mln zł, w tym roku będą rozpoczęte kolejne kluczowe dla gminy inwestycje: budowa 24 centrów przesiadkowych oraz kontynuacja wymiany ponad tysiąca pozostałych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne, ledowe.

Wspólnie z Powiatem Pszczyńskim dokończymy budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach, a JSW S.A. będzie kontynuować budowę mostu i ronda w Krzyżowicach oraz zamierza przebudować ul. Wodzisławską wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą w Pniówku. Kontynuowana będzie też budowa ul. Zapłocie w Pawłowicach oraz ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach.

W uchwalonym przez Radę Gminy Pawłowice budżecie na 2021 rok znalazły się inwestycje kubaturowe w obiektach oświatowych. Dokończymy budowę sali gimnastycznej i biblioteki w Golasowicach oraz rozbudujemy szkołę wraz z budową nowej sali gimnastycznej w Krzyżowicach. Na termomodernizację wraz z przebudową czeka ośrodek zdrowia na ul. Górniczej, a na remont instalacji energetycznej ośrodek przy ul. Kruczej. Będziemy też budować nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Na realizację tych zadań zabezpieczyliśmy środki finansowe oraz posiadamy niezbędne projekty budowlane. W planach inwestycyjnych była jeszcze budowa auli dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budowa wodnego placu zabaw w Osiedlu Pawłowicach. Niestety, nie wszystkie plany możemy zrealizować w ramach środków, jakimi gospodarujemy, jednakże mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się wygospodarować środki finansowe na te zadania.

Jestem przekonany, że pomimo nadal istniejących obostrzeń związanych z epidemią, w 2021 roku zrealizujemy zaplanowane działania, spełniając oczekiwania naszych mieszkańców. Na najbliższy rok życzę wszystkim zdrowia, zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym. Młodzieży życzę wielu osiągnięć w nauce, działalności kulturalnej i sportowej. Niech nasi przedsiębiorcy, instytucje, zespoły i soliści nadal rozwijają i rozsławiają gminę Pawłowice, abyśmy mogli być dumni z tego, że jesteśmy jej mieszkańcami. Przede wszystkim jednak życzę nam wszystkim, aby każda nasza aktywność i działanie mogło odbywać się w sposób realny, w szkołach, w salach wypełnionych publicznością, na boiskach, basenie, podczas gminnych świąt i uroczystości.

Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.