pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 8 stycznia 2021
  • wyświetleń: 2909

W gminie Pawłowice rodzi się coraz mniej dzieci

W ubiegłym roku w gminie Pawłowice urodziło się 175 dzieci - 92 chłopców i 83 dziewczynki. To o 13 dzieci mniej niż w roku 2019 i najmniejsza ilość odnotowana od ponad 15 lat.

Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej dzieci urodziło się w najliczniejszych sołectwach: Osiedlu Pawłowice (54) i Pawłowicach (33), ale w przypadku innych sołectw liczba urodzeń nie odpowiada już tak dokładnie liczbie mieszkańców. W Warszowicach urodziło się 25 dzieci, w Pielgrzymowicach 18, w Krzyżowicach 14, w Golasowicach 13, w Pniówku 10, a w Jarząbkowicach 8.

Najczęściej nadawanymi imionami były: Hanna, Julia, Jan i Leon, a wśród imion nietypowych pojawiły się: Mia, Iga, Adela, Kaja, Leo.

Spadła również liczba osób z z gminy Pawłowice, które zawarły związek małżeński. W ubiegłym roku było to 148 osób, a w latach wcześniejszych liczba ta przekraczała 190 osób. Na decyzję o zawarciu małżeństwa mogła mieć wpływ sytuacja epidemiczna, która nie pozwalała na huczne świętowanie tak ważnych wydarzeń w życiu każdego człowieka.

Na koniec 2020 roku odnotowano również większą niż zazwyczaj liczbę zgonów. Zmarło aż 180 osób (w 2019 r. - 151 osób). Po raz pierwszy od wielu lat liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń powodując ujemny przyrost naturalny.

Jeżeli chodzi o ogólną liczbę ludności, to na ostatni dzień 2020 roku w gminie Pawłowice przebywało 17.415 osób na pobyt stały i 252 osoby na pobyt czasowy. Szczegółowe dane dotyczące liczby ludności w poszczególnych sołectwach: Golasowice - 1.462 osoby, Jarząbkowice - 666 osób, Krzyżowice - 1.007 osób, Osiedle Pawłowice - 4.915 osób, Pawłowice - 3.890 osób, Pielgrzymowice - 2.868 osób, Pniówek - 512 osób, Warszowice 2.095 osób.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.