pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 7 stycznia 2021
  • wyświetleń: 1839

ZUS: ostatnie dni na złożenie wniosku dla rocznika 1953

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 r., jeszcze mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku. Ostateczny termin upływa w poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku.

Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których dotyczy zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To daje możliwość wyższego świadczenia.

Wniosek tylko dla wcześniejszych emerytów

Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wystarczy standardowy formularz o symbolu EMP). Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 r., to ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Komu ZUS z urzędu przeliczy świadczenie

Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną (w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze) nic nie musi robić. ZUS przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 r. i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej kwocie będzie przysługiwać od dnia, od którego była wypłacana emerytura powszechna. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to nowe świadczenie będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Natomiast, gdy przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie.

Masz pytanie - zadzwoń

8 stycznia 2021 r. od godz. 10.00 do 13.00 Oddział ZUS w Rybniku zapraszamy na dyżur telefoniczny eksperta ZUS w sprawie ustalanie wysokości emerytury dla osób z rocznika 1953 w związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje udzielane są pod nr telefonu 727 690 825. Z porad mogą skorzystać zarówno te osoby zainteresowane naliczeniem i przeliczeniem świadczenia dla osób urodzonych 1953.

BM / pless.pl
źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.