pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 30 grudnia 2020
  • wyświetleń: 755

Rankingi funduszy

Materiał partnera:

Rankingi to jeden z najważniejszych instrumentów, którymi przy wyborze rodzaju inwestycji może się posługiwać zwłaszcza początkujący inwestor. Ważne jednak, aby wyciągać z rankingów właściwe wnioski.

Rankingi funduszy


Pierwsza i najważniejsza zasada czytania rankingów - nie porównujmy jabłek z pomarańczami. Nie sposób porównywać wyników rankingu, w którym jego twórcy nierozważnie porównują stopę zwrotu wypracowaną przez fundusze akcyjne oraz fundusze obligacyjne, czy dłużne. Jeśli taki ranking trafi nam do rąk, od razu zrezygnujmy z czytania, bo jego autor ma niewielkie pojęcie o rynku kapitałowym. W pełni wiarygodne rankingi z łatwością znajdziemy na stronie Analiz Online lub w "Gazecie Giełdy Parkiet".

Jeśli ranking funduszy ma nam służyć do podjęcia decyzji inwestycyjnej, to powinniśmy brać pod uwagę nie wyniki ostatniego miesiąca, trzech miesięcy, czy nawet roku, to bowiem zbyt krótkie okresy, aby podjąć dojrzałą decyzję. Nasza inwestycja powinna zależeć bowiem od tego, jak fundusze spisują się w długim okresie, bo ten lepiej obrazuje strategię działania zarządzających, jego wiedzę i umiejętności. Jednorazowe "strzały" są przez inwestorów mile widziane, ale nie można opierać na niej całej inwestycji, która z reguły trwa kilka lat. Dlatego powinniśmy sprawdzić, jak fundusze spisują się w dłuższym czasie - trzy lata to właściwie minimum, na którym powinniśmy się oprzeć. Jeśli w tym czasie fundusz wypracowywał satysfakcjonujące wyniki, czyli stopę zwrotu, która klasyfikuje go w grupie pięciu-siedmiu najlepszych, to możemy nabrać do niego zaufania, a zarządzającemu powierzyć nasze oszczędności.

Podejmując decyzje inwestycyjne musimy jednak pamiętać, że ranking przedstawia wyniki historyczne, to znaczy takie, które zostały wypracowane w przeszłości. Nie daje nam to naturalnie pewności, że podobnie będzie również w przyszłości, ale na tej podstawie wiemy, czy fundusz nie notuje spektakularnych wpadek, a jego polityka inwestycyjna jest stabilna. Patrząc na rankingi warto zwrócić uwagę nie tylko na te, które obrazują wypracowaną stopę zwrotu. Dobrze też zapoznać się z zestawieniami największych TFI i długością funkcjonowania poszczególnych Towarzystw. To dodatkowe informacje, ale warto brać je pod uwagę.

Na podstawie rankingów można wyselekcjonować interesującą nas grupę funduszy, ale ostateczna decyzja musi też uwzględniać inne czynniki, w tym przede wszystkim naszą tolerancję na ryzyko oraz klasę aktywów, która jest dla nas interesująca. Jeśli akceptujemy zmienność wyników, to weźmy pod uwagę fundusze, które inwestują w akcje, jeśli natomiast zmienność, czyli okresowe spadki, są dla nas nie do zaakceptowania, to lepiej postawić na fundusze rynku pieniężnego. Pamiętajmy jednak, że w najbliższym czasie szansa na zarobek jest w tych funduszach niewielka, nie ma nawet pewności - decyduje o tym sytuacja gospodarcza na świecie - że ochronią one nasze pieniądze przed inflacją. Wyjściem są fundusze z dużym komponentem akcji, ale inwestujące też w bardziej stabilne instrumenty.