pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 2 stycznia 2021
  • 6 stycznia 2021
  • wyświetleń: 11056

Coraz bliżej powstania wieży widokowej nad Jeziorem Goczałkowickim

W Wiśle Małej ma powstać wieża widokowa, a w Wiśle Wielkiej-Kolonii (przy porcie) wiata z obiektami małej architektury. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła drugi przetarg na projekt turystycznej infrastruktury nad Jeziorem Goczałkowickim.

Jezioro Goczałkowickie
Jezioro Goczałkowickie · fot. Powiat


Inwestycja w ramach projektu Life Vistula, dotycząca budowy infrastruktury turystycznej, obejmuje powstanie wieży obserwacyjnej nad Jeziorem Goczałkowickim. Widok będzie rozlegał się m.in. na nowo powstałą ptasią wyspę. Powstaną też miejsca postojowe dla samochodów oraz wiaty wraz ze zjazdem z drogi i obiektami małej architektury - tabliczkami edukacyjnymi i ławkami.

Przetarg, który zakończył się 15 grudnia, dotyczył wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem nad realizacją zadania pn. "Kanalizacja ruchu turystycznego w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)". Na realizację zadania Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przed otwarciem ofert planowała przeznaczyć 9 999,90 zł. W przetargu wpłynęła 1 oferta od firmy ABS - Ochrona Środowiska sp. z o.o. z Katowic. Spółka oszacowała koszty na 47 tys. 724 zł. Ponieważ znacznie przewyższają one te, którymi dysponowało RDOŚ, został ogłoszony nowy przetarg. RDOŚ podniosła jednocześnie kwotę, którą zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania do 16 tys. 260 zł. Termin składania ofert wyznaczono na 18 stycznia.

Projekt "Life Vistula" w całości prowadzony jest przez RDOŚ w Katowicach, RDOŚ w Krakowie, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Górnośląskie Koło Ornitologiczne. Głównym jego celem jest ochrona i poprawa stanu zachowania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności: ślepowrona i rybitwy rzecznej. W tym celu zostaną zrealizowane następujące działania: zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych, zabezpieczenie wyspy na Jeziorze Goczałkowickim, by zapobiec jej zalewaniu, zabezpieczenie wysp na żwirowniach, rozpoznanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona - wyposażenie dorosłych ptaków przystępujących do lęgów oraz młodych osobników w nadajniki telemetryczne (GPS/GSM), a także wspomnianą kanalizację ruchu turystycznego, która będzie obejmować budowę wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim, budowę miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych, budowę po południowej stronie zbiornika dwóch pomostów dla wędkarzy, wytypowanie i oznaczenie dostępnych dla turystów tras na terenie stawów hodowlanych.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.