pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 28 grudnia 2020
  • wyświetleń: 1889

Miedźna: budżet na rok 2021 jednogłośnie zatwierdzony

22 grudnia Rada Gminy Miedźna przegłosowała jednogłośnie "Plan budżetu" na 2021 rok. Obrady prowadził przewodniczący Andrzej Kempny.

Sesja Rady Gminy Miedźna - 22.12.2020
Sesja Rady Gminy Miedźna - 22.12.2020 · fot. UG Miedźna


Tego dnia w trakcie sesji najważniejszą uchwałą w porządku obrad był przyszłoroczny budżet gminy. Jest to strategiczny dokument dotyczący finansów gminy. W imieniu wójta gminy, skarbnik Ewa Ligenza przedstawiła i zreferowała projekt budżetu Gminy Miedźna na rok 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególności na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Śląskiego oraz danych sprawozdawczych jednostki za lata 2018 i 2019 i planu budżetu na dzień 30 września br. Uwzględniono również środki zewnętrzne, zgodnie z zawartymi umowami i złożonymi wnioskami aplikacyjnymi.

Urząd gminy podkreśla, że pomimo trwającej pandemii i dokonujących się w sposób bardzo dynamiczny zmian przepisów prawa, jest to budżet bardzo ambitny, ale możliwy do realizacji. Jest to pewnego rodzaju kompromis, chociażby ze względu to, że oczekiwania i zgłaszane potrzeby, są znacznie wyższe, niż możliwości finansowe Gminy.

Projekty uchwał: Budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz branżowych komisji Rady Gminy. Dodatkowo, Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu na rok przyszły, między innymi w ramach planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki, ze spłatami ustalonymi łącznie do roku 2026.

W projekcie uchwały dochody ustalono na kwotę 95 mln zł, a wydatki na 104 mln zł.

W ramach wydatków majątkowych na 2021, główne pozycje to:
  • rozbudowa szkoły podstawowej we Frydku - inwestycja na kwotę ponad 12 mln zł, rozłożona na 2 lata,
  • modernizacja oświetlenia na terenie Gminy - kwota 2 mln 350 tys. zł,
  • modernizacja budynków placówek oświatowych - w ramach środków pochodzących z funduszy norweskich - wartość ok. 5 mln zł,
  • budowa Eko-parku na terenie Woli - 2,2 mln zł (środki w 100% zewnętrzne, złożona aplikacja przeszła pozytywną wstępną weryfikację),
  • budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na kwotę 3,2 mln zł,
  • dokończenie inwestycji rozpoczętych w roku 2020 i latach poprzednich, w tym m.in. zakończenie adaptacji pomieszczeń budynku SP w Miedźnej na potrzeby przedszkola, w budynku SP2 w Woli- rekuperator.


Tak w sposób graficzny prezentują się wydatki majątkowe:

wydatki majątkowe gminy miedźna 2021


Projekt uchwały budżetowej uwzględnia również wszystkie wnioski sołectw zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

- Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz Radnym Rady Gminy i wszystkim tym, którzy zaangażowani byli w proces tworzenia i uchwalenia tego budżetu - powiedział Jan Słoninka, wójt Gminy Miedźna.

Uchwała w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Miedźna na rok 2021 zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

BM / pless.pl
źródło: UG Miedźna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.