pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 17 grudnia 2020
  • wyświetleń: 1091

Suszec: masz kompostownik? Zapłacisz mniej za odbiór odpadów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Mniejszą stawkę za odbiór odpadów komunalnych zapłacą właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W Gminie Suszec zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego zwolnienia wynosi 1 zł od mieszkańca/miesięcznie.

Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację ze zmianą od stycznia należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2021 r.

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymienione zostały przesłanki powodujące utratę prawa do zwolnienia, które następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono, że właściciel nieruchomości:
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji wskazanych w deklaracji.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec oraz na stronie internetowej Gminy Suszec.

BM / pless.pl, źródło: UG Suszec

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.