pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 8 grudnia 2020
  • 3 stycznia 2021
  • wyświetleń: 6015

Sportowcy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Zgłoś kandydata

Za nami:

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród oraz wyróżnień w dziedzinie sportu dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej, a także dla innych osób szczególnie zaangażowanych w działalność sportową na terenie naszej gminy w 2020 roku.

20 lat działalności MORiS-u i nagrody dla sportowców - 6.02.2020
20 lat działalności MORiS-u i nagrody dla sportowców - 6.02.2020 · fot. www.facebook.com/MORiS-Pszczyna


W załączniku przestawiamy treść nowej Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/347/20 oraz wniosek o przyznanie nagrody i wniosek o przyznanie wyróżnienia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

Wypełnione wnioski należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2021 roku.

Do wniosku obligatoryjnie załącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego (dotyczy: zawodników i trenerów).

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/347/20
Wzór wniosku - wyróżnienie
Wzór wniosku - nagroda

BM / pless.pl
źródło: MORiS Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.