pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 4 grudnia 2020
  • wyświetleń: 597

Aktualne kursy walut

Materiał partnera:

Co musisz wiedzieć o kursach walut? Co na nie wpływa?

Kurs waluty to cena jednej jednostki monetarnej wyrażonej w innej. Możemy mówić o dwóch kursach równocześnie - kursie sprzedaży i kursie skupu. Może się więc zdarzyć, że osoby rozmawiające o kursach walut, będą miały na myśli zupełnie inne kwoty. Zawsze warto jest się upewnić, o czym mowa. Na ich wysokość kursu wpływa szereg czynników, które w tym artykule przybliżymy i wyjaśnimy, jak się kształtują. Sprawdzimy też, jak można zarabiać na wymianie walut.

Czym jest kurs walutowy?To cena danej waluty wyrażona w innej jednostce monetarnej, a zrozumienie tego mechanizmu opiera się o podaż i popyt walut na rynkach. W tym kontekście waluta jest po prostu towarem i tak ją należy traktować. Kurs waluty to po prostu cena, za jaką można ją kupić lub sprzedać. Można powiedzieć, że jest to sytuacja dokładnie taka sama, jak w przypadku wszystkich innych towarów i produktów. Różnicą jest to, że aktualne kursy walut zmieniają się dużo szybciej i częściej niż cena chleba, wody czy cukru. Ta dynamika wynika z wielu czynników - jednym z nich jest czas pracy banków - dynamika zmian jest największa w okresie od niedzielnej nocy (kiedy startuje wymiana walut w Azji) aż do godzin nocnych w piątek (kiedy są zamykane banki amerykańskie). Informacje o aktualnych kursach walut prezentują na bieżąco powołane do tego celu instytucje finansowe.

Co wpływa na kursy walut?Kurs walut to wypadkowa zmian podaży i popytu. One z kolei zmieniają się w zależności od eksportu i importu, czyli wpływu i odpływu inwestycji. Wpływ na nią ma także ruch turystyczny - każdy turysta zostawia w kraju, w który odwiedza pieniądze - na nocleg, przemieszczanie się, jedzenie, pamiątki. W ten sposób każdy turysta w pewnym sensie przywozi do danego kraju dodatkowe środki. Na kurs walut może mieć też wpływ tempo wzrostu gospodarczego. Im jest on większy, tym większy jest import towarów i usług. To z kolei sprawia, że na międzynarodowym rynku znajduje się więcej krajowej waluty. Jeśli jest jej więcej, to z kolei jej kurs będzie spadał. Można też wyznaczyć zależność pomiędzy krajowym bezrobociem a kursem walut. Spadek bezrobocia oznacza najczęściej większy import. W ten sposób osłabia się krajową walutę. W pewnej perspektywie można też powiedzieć, że wzrost bezrobocia również przyczynia się do osłabienia waluty, bo zachęca zagranicznych inwestorów do przenoszenia swoich funduszy do tego kraju. W tym kontekście trzeba też wspomnieć o stopach procentowych. To właśnie one wyznaczają opłacalność inwestycji. Mechanizm ich wyznaczania jest dość skomplikowany, ale w dużym skrócie można powiedzieć, że gdy wzrasta stopa procentowa, wzrasta kurs walut i opłacalność posiadania obligacji jako takich. Wyższe stopy procentowe to też wyższe zapotrzebowanie na krajową walutę.

Jak można zarobić na walutach?FOREX to międzynarodowa giełda walutowa. Nazwa pochodzi od foreign exchange. Jest to giełda, która jest globalnym rynkiem opartym o sieci informatyczne, banki i instytucje finansowe. Dzięki nim można na bieżąco śledzić kursy walut oraz obserwować tendencje w ich zmianach. FOREX nie jest zarezerwowany wyłącznie dla dużych graczy. Mogą na nim pojawiać się także inwestorzy indywidualni, którzy korzystają z usług brokerów FOREX albo kantorów internetowych. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że zarabianie na giełdzie polega na tym, by tanio kupić i drogo sprzedać. To bardzo duże uproszczenie, ale jest esencją działania tego procesu.

Handel na giełdzie FOREX polega na zawieraniu transakcji. Do tego celu wykorzystywana jest specjalna platforma transakcyjna. Transakcji dokonuje się na wybranych przez siebie parach walut. Zarabia się na wzrostach lub spadkach kursów na danym rynku, choć trzeba zaznaczyć - że można też stracić.

Wyjaśnimy to na prostym przykładzie. Inwestor obserwuje notowania walut. Czyta wiadomości i obserwuje doniesienia prasowe. Na tej podstawie prognozuje spadek kursu. W takim wypadku powinien on sprzedać daną walutę, jak najszybciej, zanim kurs spadnie. Tutaj warto też wspomnieć, że jeśli inwestor planuje zakup waluty, to jest to najlepszy moment na taki zakup.

Redakcja: https://jakikurs.pl/