Reklama

Wiadomości

  • 28 listopada 2020
  • 30 listopada 2020
  • wyświetleń: 5144

Nawierzchnia parkingu przy żłobku w złym stanie. Kiedy będzie remont?

Stan nawierzchni parkingu Żłobka Miejskiego w Pszczynie pozostawia wiele do życzenia, na co po raz kolejny zwrócił uwagę radny Arkadiusz Gardiasz. Tymczasem urząd poinformował, że na zlecenie gminy powstała dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych, a w październiku zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

Parking przy żłobku - 13.10.2020
Parking przy żłobku - 13.10.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz - radny Rady Miejskiej


- W nawiązaniu do wniosku, który złożyłem 1 lutego 2018 roku (pisaliśmy o tym tutaj - przyp. red.) oraz w związku z bardzo złym stanem nawierzchni parkingu przed Żłobkiem Miejskim w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, zwracam się z zapytaniem na temat aktualnego stanu prac nad realizacją przedmiotowej inwestycji - napisał w piśmie do burmistrza Arkadiusz Gardiasz.

Radny zauważa, że w drugim kwartale bieżącego roku został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Dokumentacja obejmowała przebudowę odcinka drogi wewnętrznej o długości ok. 40 m, bocznej od ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie oraz budowę 10 miejsc postojowych przy tej drodze.

- Żłobek Miejski w Pszczynie to wyspecjalizowana placówka opiekuńczo - wychowawcza, gwarantująca opiekę dzieciom od 20. tygodnia do 3. roku życia z terenu całej gminy. Komisje Rady Miejskiej w Pszczynie wielokrotnie wnioskowały o realizację przedmiotowego przedsięwzięcia - zwraca uwagę Gardiasz. - Ponadto z uwagi na aktualny stan techniczny nawierzchni (w załączeniu dokumentacja fotograficzna), wnoszę o pilne doraźne prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na przedmiotowej działce.

Parking przy żłobku - 13.10.2020
Parking przy żłobku - 13.10.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz - radny Rady Miejskiej


W odpowiedzi burmistrz poinformował, że dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych wraz z kosztorysem inwestorskim została wykonana. Wartość robót budowlanych wynosi 108.131,02 zł brutto. W październiku 2020 roku zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

- Dołożę wszelkich starań, aby w trakcie roku budżetowego wygospodarować środki niezbędne na realizację zadania - zapewnił burmistrz Dariusz Skrobol.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.