pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 12 listopada 2020
  • wyświetleń: 3396

Poznaliśmy laureatów nagrody "Za Zasługi dla Gminy Pawłowice"

Agnieszka Kempny, Janusz Nowak i Aleksander Szymura zostali tegorocznymi laureatami nagrody "Za Zasługi dla Gminy Pawłowice".

Wręczenie nagród „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” - 11.11.2020 · fot. Sabina Bartecka / UG Pawłowice


Wręczenie nagród - srebrnych medali z wygrawerowanym napisem "Za Zasługi dla Gminy Pawłowice" odbyło się 11 listopada w Centrum Kultury w Pawłowicach. Spotkanie, choć kameralne i bez widowni, miało uroczysty charakter, a dzięki mediom społecznościowym mogło być śledzone przez mieszkańców on-line.

Wójt gminy Franciszek Dziendziel w swoim wystąpieniu nawiązał do wysokiego, 20. miejsca gminy Pawłowice w ogólnopolskim Rankingu Samorządności i podziękował wszystkim, którym zależy na współpracy dla dobra gminy. Laureatów odczytał Damian Herman - Przewodniczący Kapituły Nagrody.

Pani Agnieszka Kempny - od 1977 roku pracowniczka Urzędu Gminy Pawłowice, a od grudnia 1990 r. do lipca 2020 roku Skarbnik Gminy odpowiedzialna za racjonalne gospodarowanie finansami, pozwalające inwestować w rozwój gminy.; współzałożycielka i działaczka Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach, inicjowała i organizowała cykliczne Biesiady Kultury Śląskiej, pozyskiwała fundusze na działalność stowarzyszenia m.in. na wydanie albumu "Pielgrzymowice wczoraj i dziś", organizację plenerów malarskich, remont budynku przeznaczonego na cele kulturalno-społeczne dla mieszkańców, zaangażowana w pozyskiwanie środków na remont zabytkowego kościoła św. Katarzyny w Pielgrzymowicach znajdującego się na szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Wręczenie nagród „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” - 11.11.2020
Wręczenie nagród "Za Zasługi dla Gminy Pawłowice" - 11.11.2020 · fot. Sabina Bartecka / UG Pawłowice


Pan Janusz Nowak - jeden z założycieli Koła Młodzieży Wiejskiej oraz zespołu estradowego Diapazon w Pawłowicach; jako wieloletni przewodniczący komitetu rodzicielskiego zaangażowany w działania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1; członek Rady Sołeckiej Pawłowice, a od 2006 roku przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów, które liczy ponad 130 członków; integruje środowisko seniorów, organizując, wycieczki i spotkania kulturalne; za zaangażowanie i zasługi na rzecz seniorów w lipcu 2015 został nagrodzony przez Zarząd Głównego Koła Emerytów i Rencistów w Warszawie Złotą Odznaką Honorową.

Pan Aleksander Szymura - działacz samorządowy gminy Pawłowice, w latach 90. członek Rady Osiedla Samorządu Mieszkańców, a od 1998 roku. Przez dwadzieścia kolejnych lat radny gminy Pawłowice; w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, a w latach 2015-2016 aktywnie wspierał inicjatywę mieszkańców osiedla dotyczącą utworzenia sołectwa Osiedle Pawłowice, zaangażowany we współpracę gminy z Jastrzębską Spółką Węglową; w 2018 r. powołany na stanowisko wiceprezesa Fundacji JSW, której zadaniem jest wspomaganie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych na terenach gmin i miast górniczych.

Loading...


Przed spotkaniem w Centrum Kultury, delegacja samorządowa w osobach wójta Franciszka Dziendziela, Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice Damiana Hermana i zastępcy wójta Joanny Śmieji, w obecności gminnego sztandaru złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Pomniku Ofiar Drugiej Wojny Światowej.

Delegacja samorządowa złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Pomniku Ofiar Drugiej Wojny Światowej
Delegacja samorządowa złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Pomniku Ofiar Drugiej Wojny Światowej - 11.11.2020 · fot. Sabina Bartecka / UG Pawłowice

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.