pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 9 listopada 2020
  • wyświetleń: 2332

Środki ochronne dla strażaków z OSP. Otrzymają też wyższy ekwiwalent?

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

Strażacy zrzeszeni w Ochotniczych Strażach Pożarnych praktycznie codziennie uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego. - Niewłaściwie zabezpieczenie lub jego brak może być przyczyną utraty zdrowia nie tylko przez samych strażaków, ale również przez ich rodziny - zauważają radni, którzy zwrócili się do burmistrza z prośbą o zapewnienie środków ochrony osobistej dla strażaków OSP z gminy Pszczyna w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

- W związku z powagą zagrożenia jakie wiąże się z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 oraz zwiększeniem ilości zachorowań na COVID-19, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla strażaków ochotników z gminy Pszczyna niezbędnych do wykonywania czynności służbowych, w tym kombinezonów ochronnych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji - napisali w interpelacji Łukasz Tetla, Michał Ziebura i Andrzej Mańka.

Radni dodali też, że "gmina Pszczyna w marcu br. dostarczyła do jednostek OSP jedynie symboliczną pomoc dla strażaków w ilości 8 litrów środków do dezynfekcji oraz 12 sztuk maseczek FFP1, które nie stanowią prawidłowej ochrony przed wirusem Sars-CoV-2".

- W związku z wprowadzeniem "czerwonej strefy", każde zdarzenie, w którym udział biorą ochotnicy wiąże się ze zwielokrotnieniem ilości zużywanych maseczek ochronnych. Podczas udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym powinno stosować się maseczki ochronne w standardzie FFP3, do pozostałych działań można korzystać z maseczek FFP2 lub maseczek jednorazowych - piszą radni i dodają: - Zwracamy się do Pana Burmistrza o zakup w/w sprzętu ochronnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pszczyna, bądź wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o nieodpłatne przekazanie sprzętu ochronnego z magazynów rezerwy państwowej.

Ponadto w swoim piśmie radni zwrócili uwagę, że ochotnicy nie pobierają wynagrodzenia za wykonywaną pracę, a środki ochrony osobistej dotychczas były opłacane ze środków statutowych.

W odpowiedzi na interpelację burmistrz w pierwszej kolejności zauważył, że 22 stycznia 2009 r. Rada Miejska w Pszczynie podjęła Uchwałę Nr XXXI/364/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z gminy Pszczyna za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach. Na podstawie wskazanej uchwały strażacy ochotnicy otrzymują za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych ekwiwalent w wysokości 10 zł za każdą godzinę akcji. Jednocześnie burmistrz zapowiedział, że pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie skierowany zostanie projekt uchwały zwiększający ekwiwalent za ww. działania do 15 zł za każdą godzinę działań ratowniczych.

Z kolei odnosząc się do zasadniczej treści poruszonej w interpelacji Dariusz Skrobol poinformował, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Pszczyna w dniach 2 i 3 listopada br. zostały wyposażone w środek dezynfekujący oraz otrzymały po 100 szt. rękawiczek jednorazowych nitrylowych i po 100 szt. maseczek jednorazowych (chirurgicznych). - Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP, dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do działań ratowniczych, w tym medycznych, wymagane jest zabezpieczenie ratowników w rękawiczki jednorazowe, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne, ubranie specjalne. Do działań pomocniczych związanych z bezpośrednim zagrożeniem wymagana jest maseczka typu FFP2 lub FWP - informuje Dariusz Skrobol.

Jak dodaje burmistrz do tego typu działań Komendant Powiatowy PSP wyznaczył na naszym terenie jednostkę OSP Ćwiklice, która została wyposażona w środki ochronne zgodne z wytycznymi KG PSP. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo strażaków ochotniczych straży pożarnych, dodatkowo dla każdej jednostki zostaną zakupione maseczki FFP2.

Co ważne, zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami, zużycie oraz braki w środkach ochrony osobistej, po zakończonych działaniach ratowniczych, naczelnicy OSP zgłaszają do Inspektora Ochrony p.poż. Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Żadna z jednostek do tej pory nie zgłosiła braków w środkach ochrony osobistej.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus - raport

Publikujemy bieżące raporty Ministerstwa Zdrowia, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz powiatowego Sanepidu dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie pszczyńskim, regionie i kraju. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj