pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 25 października 2020
  • wyświetleń: 1376

Ośrodek kształcący instalatorów powstał w sercu południowej Polski

Materiał partnera:

W samym sercu południowej Polski na skrzyżowaniu autostrady A1 i A4 powstał Ośrodek Szkolenia Zawodowego dedykowany specjalnie dla osób zajmujących się energetyką, a w szczególności szkoleniami dla Certyfikowanych Instalatorów Pomp Ciepła, montażu klimatyzacji, F-gazów w celu uzyskania Certyfikatu dla Personelu oraz Certyfikowanych Instalatorów Instalacji fotowoltaicznych PV kursów energetycznych G1 (elektrycznych w tym również z pomiarów elektrycznych) G2 (ciepłowniczych/chłodniczych) G3 (gazowych).

Ośrodek kształcący instalatorów powstał w sercu południowej Polski


Zaplecze dydaktyczneKursy dla instalatorów ww. interesujących nas przedmiotach prowadzone są tam, gdzie praktyka i teoria splatają się w jedno, a to daje rzetelny obraz zachodzących procesów w instalacjach zarówno chłodniczych, jak i energetycznych. Podczas kursów OSZ Omega wiedza w Sali wykładowej przedstawiana jest w przyswajalny sposób. Teoria przekładana jest od razu na praktyczną część zachodzących procesów, co ułatwia zrozumienie wszystkich zagadnień. Laboratoria OSZ Omega przeplatają się z salami wykładowymi, co sprawia, że stanowią one idealne środowisko do nauki i nade wszystko zrozumienia zagadnień, a to z kolei przekłada się na wysoką zdawalność egzaminów nieosiągalną w innych ośrodkach. Laboratoria energii elektrycznej, gazowej, energii słońca i procesów chłodniczych dają możliwość zapoznania się z metodyką badań, a nade wszystko z wiedzą praktyczną, niespotykaną nigdzie indziej.

Kadra składająca się z praktykówWykładowcami OSZ Omega są nie tylko profesorowie Politechnik, ale najczęściej praktycy, zajmujący się na co dzień montażem pomp ciepła, klimatyzatorach, budowaniu olbrzymich instalacji chłodniczych, zabudową całych mini elektrowni słonecznych wykorzystujących PV dla produkcji prądu w zakładach przemysłowych, instalacjami gazowymi oraz projektowaniem największych linii przesyłowych naszego kraju. Jeżeli chcecie poznać naszych wykładowców i zaczerpnąć "dzban" a może i "wiadro" albo nawet całą "wannę" wiedzy, zapraszamy serdecznie.

Szkolenia i certyfikacjaSzkoła Instalatorów powstała przy Śląskim Stowarzyszeniu Energetyków Polskich organizację pozarządową, która zrzesza fachowców i pasjonatów działających na naszym rynku energetycznym od przeszło 20 lat, wspomagana Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego OMEGA, znanego jeszcze z poprzedniego wieku jako kolebka szkoleń zawodowych, gdzie setki tysiące kursantów zdawało z wynikiem pozytywnym egzaminy w UDT, TDT, WDT, SEP. Prace wysoce rozwojowe w zakresie energetyki OZE pozwoliły naszym współpracownikom zdobyć, zaprojektować i zbudować instalacje będące ikoną odnawialnych instalacji OZE i energetycznych oraz gazowych. Tym samym dołączając do podobnych ośrodków badawczych w Europie zachodniej. Takie instytucje jak Kopalnia Doświadczalna Barbara oraz centralne ośrodki badawcze w Austrii oraz w naszym kraju znaną Polską Fundacją Gazów Technicznych wspólnie tworzyły takie projekty jak budowa największej i najnowocześniejszej produkcji gazów rozdziału gazów oraz acetylenowni wybudowanej w Chorzowie w ścisłej współpracy nadzorze z ramienia naszego Stowarzyszenia i partnerującego mu Ośrodka Szkoleniowego.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA - wiedza i doświadczenieOśrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA jest jednymi z najwcześniej akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego jednostkami w zakresie F-gazów, systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, klimatyzacji i niezliczonych kursów UDT przygotowujących do egzaminu dla operatorów wózków widłowych, HDS, suwnic, podestów oraz nasze Stowarzyszenie powoływanymi przez Urząd Regulacji Energetyki do przeprowadzania egzaminów w zakresie kwalifikacji energetycznych G1, G2, G3. Ponadto kursy przygotowują w sposób perfekcyjny do pozytywnego zdania egzaminu UDT (to nasi wykładowcy egzaminują i szkolą - więc doskonale wiedzą jak wiedza jest najbardziej pożądana), dzięki któremu instalatorzy mają możliwość zdobycia i nade wszystko zdania egzaminu na Certyfikowanego Instalatora Pomp Ciepła czy Instalacji fotowoltaicznych PV. Ponadto w naszym zakresie szkoleń realizujemy jako jedyne jednostki po ukończonym kursie jednodniowe kursy na których instalatorzy rozwiązują testy oraz rozwiązują zadania bardzo zbliżone do tych jakie znajdą na egzaminie na Certyfikowanych Instalatorów OZE.

Certyfikacja wymogiem dofinansowańPrzypominamy, iż zgodnie z wymaganiami stawianymi przez wszystkie projekty realizowane z funduszy zarówno Unii Europejskiej, jak i środków publicznych, każdy Instalator OZE musi posiadać odpowiednie uprawnienia zarówno kwalifikacyjne dla montażystów jak również przedsiębiorstw. Pomożemy zrealizować obydwa punkty, a z naszym wsparciem pieniądze z funduszy staną się naprawdę realnie dostępne.

Tylko Certyfikowany Instalator pomp ciepła oraz Paneli Fotowoltaicznych PV wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w odpowiednim zakresie dla danego typu instalacji, który ukończył szkolenie w akredytowanej jednostce i pozytywnie zdanym egzaminie, może realizować instalację i skorzystać z dofinansowań z gmin i UE.

Szkolenia prowadzone w naszym ośrodku są prowadzone w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z programem wynikającymi z akredytacji uzgodnionej przez Urząd Dozoru Technicznego. Wymagania te wynikają wprost z nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 - j.t.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505). Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje niezbędne zaświadczenie z naszej akredytowanej jednostki zarówno szkoleniowej, jak i egzaminacyjnej, które jest niezbędne, aby przystąpić do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Naszych kursantów przygotowujemy w 100%, aby mogli podeszli do egzaminu przygotowani i pewni pozytywnego wyniku (szczególnie po omówieniu i rozwiązaniu wcześniejszych testów i zadań praktycznych na naszym kursie).

Więcej informacji na temat kursów znajdziecie na naszej stronie https://www.oszomega.pl/